Foto: Fredrik Aremyr

Fotbollsplaner för ett bättre Göteborg

IFK Göteborg är en kamratförening med eviga band till Göteborg. IFK Göteborg Cruyff Courts är vårt sätt att ge tillbaka till staden. I samarbete med Johan Cruyff Foundation anlägger vi fotbollsplaner i Göteborgs förorter.

IFK Göteborg Cruyff Courts finansieras helt av sponsorer. Vill du vara med och stötta satsningen?

Kontakta vår hållbarhetsansvarig Elisabeth Anderton redan idag på e-post elisabeth.anderton@ifkgoteborg.se eller telefon 031-703 73 26.

IFK Göteborg är en kamratförening med eviga band till Göteborg. Vi älskar staden och arbetar kontinuerligt för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Vårt engagemang riktar vi till barn och ungdomar över hela regionen. Med fotbollen som verktyg bryter vi barriärer för att skapa gemenskap, trygghet och god hälsa. Och vi har kommit ganska långt. Under åren har vi etablerat en stor verksamhet som kopplas till denna ambition. Med Planer för framtiden tar vi ytterligare ett steg.

Vad är IFK Göteborg Cruyff Courts?

I samarbete med Johan Cruyff Foundation har IFK Göteborg anlagt fotbollsplaner i Göteborgs förorter. Planerna kallas för courts och är betydligt mindre än vanliga fotbollsplaner. De byggs upp i stadsmiljöer som är naturliga samlingspunkter för barn och ungdomar. Till att börja med har vi placerat planer i Bergsjön, Hammarkullen och Biskopsgården.

Vad är Johan Cruyff Foundation?

Johan Cruyff Foundation är en internationell rörelse som startades av Johan själv 1997. Hans idé var, att med fotbollen i centrum, skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar. Organisationen har ett antal förgreningar i sin verksamhet och IFK Göteborg fokuserar på den del som anlägger courts.

Ambitionen med planerna är att skapa gemenskap, hälsa, trygghet och en säker miljö. Dessutom ska det vara roligt och lustfyllt för alla barn och ungdomar som besöker courten. Konceptet är väl beprövat. Sedan den första courten 2003 har över 200 planer anlagts i 21 länder över hela världen. Totalt engagerar Cruyff courts över 60 000 barn i veckan. Planerna i Göteborg blir de första i Sverige. Men inte de sista. Detta är långsiktigt arbete och en naturlig del av IFK Göteborgs nuvarande och framtida verksamhet.

Därför Hammarkullen, Bergsjön och Biskopsgården

Johan Cruyff Foundation är tydliga med att courts ska anläggas i områden där behoven av extra resurser är som störst.

I Göteborg hittar vi dessa områden i bland annat Bergsjön, Hammarkullen och Biskopsgården. Något som också går att läsa om i rapporten från Göteborgs stad: Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Framförallt efterfrågas aktiviteter för att öka trygghet, gemenskap och för att främja den allmänna hälsan. Planer för framtiden ligger helt i linje med denna satsning. Därför väljer IFK Göteborg att fokusera just här. Här tror vi att vi kan göra störst skillnad. Planer för framtiden blir ett betydelsefullt tillskott för barn och ungdomar i dessa stadsdelar. Ett kul alternativ för både lek och fritid.

Så funkar IFK Göteborg Cruyff Courts

Planerna är ständigt aktiva. Här kombineras spontanidrott och lek med organiserad verksamhet som till exempel skolaktiviteter, cuper och träningar. Allt som sker på planen är inramat av en tydlig värdegrund som sammanfattas i 14 punkter. Värdegrunden är internationell och gäller för alla planer inom Johan Cruyff Foundation.

För att lyckas i praktiken behövs duktiga pedagoger med lokal förankring. Vi kallar dem Local heroes – utbildade och licensierade ambassadörer som är närvarande i det mesta som händer på planen. Dels när det gäller schemaläggning och kontakt med klubbar och skolor, men framförallt för att främja en inkluderande miljö. Den goda gemenskapen är central. Dessutom samarbetar IFK Göteborg med lokala föreningar och aktörer. Förankringen i närområdet och det lokala engagemanget är nyckeln för att lyckas med IFK Göteborg Cruyff Courts.

Nya änglar och kamrater

Fotboll i all ära. Men barn är barn. Vår framtid. Det viktigaste är att barnen har det bra och trivs i livet. Om IFK Göteborg Cruyff Courts kan bidra till några extra skratt. Några fler leenden och high fives. Då har vi lyckats. Allt annat är bara bonus.

IFK Göteborg gör även detta för att utvecklas som fotbollsklubb. Vi tror på Göteborg och vi vet att det vimlar av talanger i förorten. IFK Göteborg Cruyff Courts blir ett sätt att introducera klubben för dessa talanger. Vi får helt enkelt en naturlig mötesplats. I framtiden är vi övertygade om att detta initiativ leder till att vi ser nya ansikten på Gamla Ullevi. Både i publiken och på plan. Detta är jätteviktigt för IFK Göteborg. Vi är folkets lag och vår publik ska spegla hela Göteborg.

Vill du vara med och stötta IFK Göteborg Cruyff Courts?

Alla satsningar kräver resurser. Detta är inget undantag. Givetvis är en stark ekonomi en förutsättning för att landa denna satsning på ett bra sätt. IFK Göteborg Cruyff Courts är dessutom en verksamhet som finansieras helt av sponsorer. Något som innebär att våra engagerade samarbetspartners blir en viktig en del av IFK i Samhället.

Vill du vara med? Känner du samma engagemang som vi? Då borde vi träffas. Vi lovar dig en spännande resa där samhällsnytta och fotbollsglädje står i centrum. IFK Göteborg har öppnat upp för många samarbetsformer. Både i det stora och i det lilla. Alla är välkomna. Vi kräver bara en sak i våra planer för framtiden. Att hjärtat är med.

Vill du vara med? Kontakta vår hållbarhetsansvarig Elisabeth Anderton redan idag på e-post elisabeth.anderton@ifkgoteborg.se eller telefon 031-703 73 26.