Foto: Bluewhitephoto.se

Öppna Fotbollsskolan

Fler träningar i Öppna Fotbollsskolan för 5 - 7 åriga flickor och pojkar.

Torsdag 12/4 kl. 15.00-16.00.

Torsdag 19/4 kl. 15.00-16.00.

Information och anmälan hittar du här.