Akademin 2017 spelare bollBluewhitephoto.se

Europa Akademi PLUS

Individuellt inriktad träning - EA PLUS för spelare födda 2008.

EA PLUS är en individuellt inriktad träning – där varje spelare får utveckla sitt eget utförande av speciellt utvalda moment. På EA PLUS-träningarna används Deliberate Practice (Målmedveten Träning) som träningsmetod. Detta är en träningsmetod som Akademin arbetat fram tillsammans med Göteborgs Universitet.

EA PLUS genomför en träning per månad november – december – januari – februari. Denna vinter gäller träningen enbart utespelare, flickor och pojkar födda 2008. EA Plus för målvakter påbörjas nästkommande vinter.

De närmaste EA PLUS träningarna:

Söndag 10 mars kl. 18.00-20.00.

Söndag 17 mars kl. 18.00-20.00.

Mer information om anmälan och betalningsanvisningar hittar du här.

Anmälan: