Akademin 2017 spelare boll träningBluewhitephoto.se

Extra EA-träning

Söndag 2 juni är det extra EA-träning i Prioritet Serneke Arena

Söndag 2 juni är det extra EA-träning klockan 17.00-19.00 i Prioritet Serneke Arena

Samma tid för alla åldersgrupper FP10 – FP06 dvs flickor och pojkar 9 – 13 år.

Ingen kostnad denna gång då vi arrangerar en kurs för tränare samtidigt och använder spelarna som övningstrupp för tränarna.

Max 15 spelare per åldersgrupp.

I övrigt anmälan på samma sätt som vanligt.

Anmälan:

FP 2010

FP 2009

FP 2008

FP 2007

FP 2006