Aktuella frågor

Här finner du svar på generella och aktuella frågor kopplade till rådande situation.

Årskort

Förlorar jag min årskortsplats om jag har valt återbetalning för mitt årskort 2020?
Nej, samtliga årskortsplatser kommer frysas till 2022. Detta med anledning av ovissheten kring 2021. Oberoende av hur 2021 ter sig så kommer du ha kvar din plats inför 2022.

Kan jag lämna tillbaka mitt årskort för säsongen 2020?
För dig som vill begära ersättning kan detta göras fram till och med den 14 december. Därefter skickas underlag till vår biljettleverantör som därefter hanterar återbetalningarna för de köp som gjorts via webben.

Jag har inte gjort något val gällande mitt årskort 2020, vad händer då?
Har du inte krävt återbetalning senast den 31 januari 2021 så har vi ingen möjlighet till återbetalning.

När kan jag köpa/förnya mitt årskort till 2021?
De som har valt att stå kvar med sina årskort från 2020 kommer inför 2021 får förtur till ett begränsat antal årskort för 2021. Efter förtursperioden kommer resterande årskort släppas upp för försäljning. Mer information under januari månad.
Ordinarie årskortsförsäljning och förnyelseperiod utgår med anledning av ovissheten kring 2021.

 

Återbetalning

När kan jag räkna med att jag får min återbetalning?
Har du köpt ditt årskort via webben tar det cirka 2-3 veckor räknat från den 14 december för AXS att hantera återbetalningar. Observera att det tar ytterligare 3-8 bankdagar från det att återbetalningen är gjord tills dess att du har pengarna åter.

Kortet som jag använde för att köpa årskortet är inte aktivt längre, vad händer med min återbetalning då?
Om du har köpt ditt årskort via webben så kommer vår biljettleverantör AXS, som hanterar återbetalningarna, att kontakta dig direkt för att få uppdaterade uppgifter för att kunna göra återbetalningen.

Jag har köpt mitt årskort i Blåvittshopen, hur får jag min återbetalning?
Eftersom ditt köp är gjort i shopen är det också där du kan hämta ut din återbetalning. Principen är densamma som i alla butiker.
På grund av pågående julhandel och att det därför är mycket folk i butiken så uppmanar vi dig att hämta ut din återbetalning under januari.