Bild ur IFK Göteborgs arkiv.

P-O Lundqvist har lämnat oss

En stor ledarprofil och äkta ängel har gått bort. P-O Lundqvist blev 90 år.

Redan 1948 och vid 20 års ålder klev P-O Lundqvist, som växte upp vid Ånäsfältet, in i den förening som han skulle vara trogen hela livet. Till en början bland annat som lagledare för reservlaget innan han tog plats i IFK Göteborgs styrelse under åren 1952–1954.

Under tio år var P-O även föreningens styrelserepresentant i Göteborgsalliansen och hade genom hela sitt vuxna liv ett stort antal förtroendeuppdrag inom den kamratkrets han trivdes bäst med.

P-O fick också ta emot den högsta utmärkelsen i guld för sina ledargärningar i IFK Göteborg.

Lundqvist var dessutom styrelsemedlem och en av drivkrafterna bakom ”Gamla Kamrater”, som bildades redan 1925. Under 60 år och fram till sin bortgång var Lundqvist engagerad i GK och exempelvis den som med en klurig quiz och med en busig glimt i sina ögon, såg till att prova och godkänna varje ny medlem innan de kunde väljas in.

Likaså vet alla som medverkat på IFK Göteborgs årsmöten att P-O var en man med åsikter och med en bestämd syn på ordning och reda.

Våra tankar går i dag till en ängel – vilken lade ner en stor del av både själ och hjärta för sitt älskade IFK Göteborg – och till dennes anhöriga.

Vila i frid P-O Lundqvist.