Bokningsguide för dig som har förtur

Här är en bokningsguide för dig som är årskortsinnehavare och som har förtur till våra hemmamatcher.

Bokningsförfarande vid platsval (ett exempel)
1. Klicka på den blåa knappen ”Boka din plats här” längst ned i det mejl som skickas ut till alla årskorts-/halvårskortsinnehavare.
2. Välj den/de platserna du önskar.
Observera att du måste boka alla platser som angränsar till varandra. Du kan välja att boka 1, 2, 3 eller 4 sammanhängande platser.
3. Klicka på ”Ange kod” bredvid ”Årskort 1”.
4. Ange din kod i spalten till höger och tryck på ”OK”. Du har nu låst upp platsen.
5. Klicka på ”Lägg till”.
6. Du har nu lagt platsen i din varukorg.
7. Om du är nöjd med antalet platser, klicka på ”Hitta biljetter”.
8. Kontrollera din bokning och klicka på ”Fortsätt” för att slutföra din bokning. Ett separat mejl med bekräftelse och biljett/-er skickas efter avslutat köp.

För dig som ska boka flera årskortsbiljetter (med platsval)
– Varje kod motsvarar en (1) årskortsplats.
– Följ bokningsguiden ovan.
När du har lagt till den första platsen i varukorgen (t.o.m. steg 6) klickar du på nästa plats i sällskapet och upprepar steg 2-6. Du anger den andra koden vid ”Årskort 2”, den tredje koden vid ”Årskort 3” o.s.v.
– När du lagt önskat antal platser i varukorgen, klicka på ”Hitta biljetter” och slutför bokningen.
För dig som ska boka årskortsplats och köpa till biljetter (med platsval)
– Följ bokningsguiden ovan.
– När du har lagt den första platsen i varukorgen (t.o.m. steg 6) klickar du på nästa plats i sällskapet och väljer vilken typ av biljett som är aktuell (Ordinarie / Ungdom o.s.v).
– Klicka därefter på ”Hitta biljetter” och slutför bokningen.

Bokningsförfarande utan platsval (ett exempel)
1. Klicka på den blåa knappen ”Boka din plats här” längst ned i det mejl som skickas ut till alla årskorts-/halvårskortsinnehavare.
2. När du kommer in på biljettsidan, klicka på ”Årskort 1”.
3. Ange din kod och tryck på ”OK”.
4. Klicka på plustecknet bredvid ”Årskort 1”, så att där står en etta (1).
5. Om du önskar biljett på en specifik sektion, klicka på ”Välj priser & Sektioner”.
6. Om du önskar att biljettsystemet ska välja bästa tillgängliga plats på arenan, klicka på ”Hitta biljetter”.
7. Om du valt att själv välja sektion, klicka i önskad sektion i den högra spalten. Klicka därefter på den lilla pilen (gulmarkerad i bilden nedan) för att komma tillbaka.
8. Klicka därefter på ”Hitta biljetter”.
9. Kontrollera din bokning och klicka på ”Fortsätt” för att slutföra din bokning. Ett separat mejl med bekräftelse och biljett/-er skickas efter avslutat köp.

För dig som önskar boka flera årskortsplatser (utan platsval)
1. Följ bokningsguiden till och med steg 4 ovan.
2. För att addera flera platser, upprepa steg 2-4, men välj ”Årskort 2” för den andra platsen, ”Årskort 3” för den tredje platsen o.s.v.
3. När du valt önskat antal platser, följ steg 5-9 i bokningsguiden ovan för att slutföra din bokning.

För dig som ska boka årskortsplats och köpa till biljetter (utan platsval)
1. Följ bokningsguiden till och med steg 4 ovan.
2. Välj därefter vilken typ av biljett du vill köpa till (Ordinarie / Ungdom etc) genom att klicka på plustecknet i högerspalten.
3. När du valt önskat antal platser, följ steg 5-9 i bokningsguiden ovan för att slutföra ditt köp.