Rapport från medlemsmötet

143 medlemmar fanns på plats. Som fick information, ställde nyfikna frågor och fick lyssna till en dedikerad tränare.

Årets första medlemsmöte med IFK Göteborg är genomfört. Under två timmar blev mötesdeltagarna uppdaterade på det aktuella läget i föreningen, fick ställa frågor och gavs återkoppling i form av svar.

IFK Göteborgs ordförande, Mats Engström, hälsade inledningsvis 143 medlemmar välkomna till loungen på Ullevi. Därefter var det dags att avhandla en rad punkter för kvällen.

Kassör Jakob Andreasson berättade att målsättningen inför året, ett nollresultat för 2018, står fast. Jakob pratade också om utmaningen då det handlar om publik och att snittet just nu är det tredje lägsta under 2000-talet. Dock med publikdragande hemmamatcher mot Elfsborg, AIK och Malmö FF kvar att genomföra under hösten.

Vidare att styrelsen under året tagit in externt kapital, vilket ger en möjlighet att utjämna intäktsströmmar och skapa förutsättningar att fortsätta en uthållig utveckling av verksamheten de närmaste åren.

IFK Göteborgs klubbdirektör Max Markusson tog sedan vid och berättade bland annat om det strategiarbete som ska göras och som innehåller fem arbetsgrupper inom följande områden:
Sporten.
Hållbarhet.
Ekonomi/administration.
Kommersiellt.
Kommunikation.

Likaså informerades om den nya ledningsgruppstruktur som ska bestå av Klubbdirektör, Sportchef, Ekonomichef, CSR-ansvarig samt Marknads– och kommunikationschef. På sikt ska det ge en struktur och en affärsmässig utveckling som ska ta IFK Göteborg tillbaka till toppen.
Även om det inte innebär SM-guld redan 2021.
Eller som Max Markusson uttryckte sig.
– När vi vinner det där SM-guldet, för det kommer vi att göra, ska det vara en långsiktig effekt av det målmedvetna arbete som gjorts och inte en tillfällig framgång.

När vi vinner det där SM-guldet ska det vara en långsiktig effekt av det målmedvetna arbete som gjorts

Sportchef Mats Gren och tränare Poya Asbaghi redogjorde för säsongen som varit så här långt och att planeringen för 2019 är igång med bland annat en genomlysning om vilka positioner som i första hand är aktuella att rekrytera till.

Mats Gren lyfte vidare fram akademin och ansvarige Jonas Olsson för en utveckling som under 2018 bland annat inneburit att IFK Göteborg haft fler spelare i ungdomslandslagen än någonsin.

Poya höll dessutom ett brinnande tal om att han under sina första tio månader i klubben upplevt en kultur kring föreningen som skapat en stor framtidstro, även om ingen är nöjd med dagens tabellposition. Likaså lyfte han fram den förståelse och samsyn som merparten av alla anhängare till IFK Göteborg visat inför den sportsliga förändring som genomförs och som behöver tid.
 
 

Urval av frågor

 

Om ekonomi (Jakob Andreasson).
Hur stort är det externa kapital ni tagit in, varifrån kommer pengarna, vad ska de användas till?

– Vi har valt att inte kommunicera några siffror i nuläget, utan hänvisar till årsredovisningen i samband med nästa årsmöte. Det handlar personer som vill IFK Göteborg väl och som därför accepterar en begränsad avkastning. Det har bland annat använts till att investera i truppen.

Det finns indikation om att IFK Göteborg tagit ett kortsiktigt lån. Stämmer det?

– Nej, något lån har vi inte tagit. Däremot finns det en kredit som vi kan nyttja och använder.

Om fasta matchdagar och publikrekrytering (Max Markusson).
Varför kan inte IFK Göteborg ha en fast matchdag? Eller åtminstone framföra önskemål om att spela på dag/dagar vi vet attraherar en del av vår publik? Varför ser vi aldrig någon marknadsföring på stan inför våra matcher istället för att skicka ut påminnelser till oss som redan går på alla matcher?

– Tyvärr är det TV som till stor del styr matchdagar, det ligger inte riktigt i våra händer. Sedan kan vi givetvis ha önskemål, vilket vi också har. Förhoppningsvis ska det arbete vi går igång med hjälpa oss att identifiera nya målgrupper till våra matcher.

Om ställningstaganden (Max Markusson).
Varför har vår kapten en bindel som är starkt förknippad med politik? Vi är många som under många år arbetat för att hålla borta alla former av politiska budskap, det står i princip alla supportergrupperingar bakom. Vad ligger bakom beslutet?

– Vi ser inte en pridebindel som en politisk symbol, utan något som står för alla likas värde, vilket rimmar väl med den värdegrund som finns inom IFK Göteborg. Jag tar med mig det ni säger.

Om sporten (Poya Asbaghi).
Hur står det till med ”fysen” i truppen. Vi har släppt in väldigt många mål i slutet av ett flertal matcher?

– Intressant fråga. Det kanske handlar till en liten del om fysiologi, men är enligt mig är det inte huvudanledningen. Det ligger mer på det psykiska planet där det behövs rutin och erfarenhet, där detaljer som hur du ska uppträda i ovan beskrivna situationer i vissa situationer saknats. Vi har många unga och oerfarna spelare som förhoppnings lär sig hela tiden. Sedan ligger givetvis ett stort ansvar på mig, som också tar in och tar med skeenden hela tiden för att utvecklas i min roll som tränare.

Hur står det till med våra så kallade hemvändare? (Mats Gren)

– Att vi gärna vill se dem tillbaka är givet, sedan är det ett beslut de själva måste ta utifrån rådande situationer, avtal och så vidare. Vi försöker ha en god kontakt och en ständigt pågående dialog med de inblandade.

Finns det någon roll för Tobias Hysén efter avslutad spelarkarriär?

– Vi sitter tillsammans och tittar på hur en framtid skulle kunna se ut. Där är vi just nu, sedan får vi se vad som händer.

Efter drygt två timmar var det dags för ordförande Mats Engström att runda av och tacka för det stora intresset med orden:

– Bästa medlemsmöte jag upplevt under min tid i IFK Göteborg. Hoppas ni alla kommer till Gamla Ullevi på söndag.