Matchtröja 2018 dummy tröja

Rapport från styrelsemötet

Årets sista styrelsemöte är genomfört. Där presenterades och antogs det strategiarbete som gjorts under hösten.

Onsdag 12 december hölls det sista styrelsemötet för 2018. På agendan stod bland annat att ta ställning till det strategiarbete som avslutats och som mynnat ut i en verksamhetsplan för 2019–2023. En enig styrelse ställde sig bakom förslaget.

En första extern kommunikation kring strategiarbetet och verksamhetsplanen kommer att presenteras på medlemsmötet tisdag 18 december (Ullevi Lounge, 18.00).

Dessutom diskuterades prognosen för 2018, vilken känns försiktigt positiv, samt budget för 2019, vilket kommer att offentliggöras inför IFK Göteborgs årsmöte 2019, som avhålls 11 mars.