Matchtröja 2018 dummy tröja

Blåvitt är blåvitt

Inför årsmötet 2018 inkom två separata motioner vilka båda berörde IFK Göteborgs visuella identitet.

Denna skrivelse presenterades under årsmötet 2019 och är utfallet av det arbete som genomförts av den grupp som utsågs vid föregående årsmöte. Dokumentet utgör ett policy- och riktningsdokument vad gäller matchdräkten och syftar till att blåvitt ska bevaras blåvitt. Dokumentet går att läsa här.