Matchtröja 2018 dummy tröja

IFK Göteborg får nytt ekonomiutskott

IFK Göteborgs styrelse har konstituerat sig efter årsmötet 11 mars. Dessutom har fem utskott skapats som starkare ska knyta samman styrelsen och verksamheten.

Efter årsmötet konstituerade sig IFK Göteborgs styrelse enligt följande:

 • Mats Engström, ordförande (vald av årsmötet).
 • Cecilia Andersson, vice ordförande/säkerhetsansvarig.
 • Peter Brandt, sekreterare.
 • Richard Berkling, ledamot.
 • Anders Ovdahl, ledamot.
 • Kennet Andersson, ledamot.
 • Anna Axvi, ledamot.
 • Andreas Johansson, ledamot.

Vidare beslöt styrelsen och klubbdirektör Max Markusson att sjösätta fem utskott som bättre knyter samman styrelsen och verksamheten. Syftet är att bättre nyttja kompetenserna inom de olika områdena.

De fem utskotten är rådgörande och operativa utifrån klubbens strategier och verksamhetens behov. Beslut och genomföranden sker likt tidigare i enlighet med de befogenheter och ansvar som verksamhet respektive styrelse har.

Särskilt bör ekonomiutskottet lyftas fram. Styrelsen är enig om att inte tillsätta en kassör. IFK Göteborg är en professionell verksamhet där ekonomin skall skötas av ekonomiavdelningen i samarbete med klubbdirektör, varpå tät rapportering sker till styrelsen så att den gemensamt kan fatta snabba beslut om åtgärder vid behov.

Tillsättandet av ett ekonomiutskott innebär att tre styrelseledamöter – Peter Brandt, Richard Berkling och Mats Engström – axlar rollen som aktiva rådgivare och aktörer i den ekonomiska styrningen och uppföljningen. Att flera ledamöter med olika specialområden ges insyn stärker det oerhört viktiga arbetet med ekonomifrågan.

De fem utskotten i sin helhet:

 • Sport: Sportchef, Kennet Andersson, Mats Engström, Max Markusson.
 • Ekonomi: Lena Mattsson, Richard Berkling, Peter Brandt, Mats Engström, Max Markusson.
 • Kommersiellt: Erica Berghagen, Anders Ovdahl, Mats Engström, Richard Berkling.
 • Marknad: Gustaf Rönneklev, Andreas Johansson, Anna Axvi, Annika Wiel Hvannberg.
 • Hållbarhet/Säkerhet: Elisabeth Anderton, Cecilia Andersson, Gustaf Rönneklev, Christopher Lindahl.