Foto: Fredrik Aremyr

Rapport från årsmötet

IFK Göteborgs 114:e årsmöte är genomfört. 319 medlemmar, varav 280 röstberättigade, fanns på plats på Burgården.

Måndag 11 mars 2019 genomförde IFK Göteborg sitt årsmöte. Medlemmarna fick bland annat höra Poya Asbaghi intervjuas inför den allsvenska starten.

Årsmötet, som leddes av Hans Rothenberg, röstade också för att ett seniorlag för damer ska startas upp. Hur och i vilken form ska av beslutas på medlemsmötet i höst.

Efter ett antal frågor och svar kring bland annat rambudget och driftsunderskott var det dags att välja ordförande och styrelse enligt valberedningens förslag.

Dessutom tackades Mats Ahdrian och Jakob Andreasson av för sina insatser i IFK Göteborgs styrelse. Detsamma gällde även Kent Olsson och Joakim Brinkenberg, som lämnar valberedningen och där ersätts av Fredrik Abrahamsson och Jörgen Wistrand.

Följande priser och utmärkelser delades ut:

Lennart Franssons Minnesfond: Tom Carney, ungdomstränare, IFK P17, P14.
Leif Nilssons Minnesfond: Fredrik Landén, ungdomstränare, IFK P13, P12.
Josef Holsters Minnespokal: Rasmus Wikström, spelare A-truppen.
Fotbollsakademins talangpris: Edwin Andersson, spelare Elit 1.
Stig Gunnes Minnesfond: Emil Holm, spelare A-truppen.
Gamla Kamraters Hederspris: Fred Berglin, spelare Elit 1.
Landslagsdebutanter 2018: Emil Holm, Edwin Andersson, Jesper Tolinsson.
Medlemmar med 50-årigt medlemsskap:
Anders Nielsen.
Bertil Larsson.
Henrik Hansson.
Jan Granelli.
Kurt Söderlund.
Ulf Lantz.
Tor Sintorn.
Lars Fernhager.
Anders Cronander.
Bert Fagerman.
Förtjänstmedalj i guld:
Conny Blessner.
Henrik Elmqvist.
Ulf Larsson.
Kent Olsson.
Mikael Kjellström.

Avslutningsvis kan vi notera att en Tobias Hysén-tavla med foton som Fredrik Aremyr tagit, auktionerades ut och inbringade 11 000 kronor till IFK Göteborg.

Bilder tagna av Fredrik Aremyr.