180410 IFK Göteborgs supportrar under fotbollsmatchen i allsvenskan mellan IFK Göteborg och Hammarby den 10 april 2018 i Göteborg.

Bli medlem… nu

IFK Göteborgs årsmöte hålls 9 mars klockan 18.00 på Burgårdens Konferens.
Bli medlem i tid för att säkra din rösträtt.

För att kunna rösta på årsmötet 9 mars måste du senast under torsdagen – 9 januari – ha betalat in din medlemsavgift för 2020. Bli medlem här.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast 9 februari – en månad innan årsmötet hålls. Skicka gärna till medlem@ifkgoteborg.se. Märk mejlet med ordet “Motion” i ämnesraden. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Röstberättigade medlemmar har också möjlighet att senast tre veckor före årsmötet till valberedningen inkomma med förslag på andra kandidater till föreningsstyrelsen än vad som föreslås av valberedningen. Valberedningen nås på valberedningen@ifkgoteborg.se.

Kallelse och mer information kommer längre fram.