Datum för årsmöte 2023

Notera måndag 13 mars i kalendern, då är det dags för årsmöte.
För att vara röstberättigad måste du ha betalat medlemsavgiften senast 13 januari.

Bli medlem i IFK Göteborg Fotboll i tid. För att kunna rösta på årsmötet 13 mars måste du senast 13 januari ha betalat in din medlemsavgift för 2023.

Bli medlem
Förnya medlemskap

Så skriver du en motion
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast 13 februari – en månad innan årsmötet hålls.
Guide för hur du skriver en motion hittar du här.

Skicka till medlem@ifkgoteborg.se. Märk mejlet med ordet “Motion” i ämnesraden. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Våra stadgar hittar du här.

Kallelse och mer information kommer längre fram.