Förstärkta villkor IFK Göteborg – BK Häcken

Då klubben mottagit villkor som skiljer sig markant från ordinarie krav vill IFK Göteborg informera alla besökare om att nedan är krav från polismyndigheten:

”För att hindra maskering och annan förberedelse till brottslig handling, ansvarar anordnaren för att tygstycken större än 100 x 100 centimeter inte förs in eller förekommer på arenan.

Organiserade och i förväg etablerade och kontrollerade läktararrangemang (så kallade tifon) undantas från förbudet och är därmed accepterade inne på arenan”

Eftersom det finns begränsade möjligheter för klubben att föra en dialog med berörda myndigheter kring ovan i syfte att få till stånd en förändring i villkoren innan match vill vi ge alla besökare möjlighet att förhålla sig till de krav som ställs på IFK Göteborg som arrangör.