Blåvitt arkiv öppnas upp

På IFK Göteborgs 116-årsdag lanseras en uppdaterad version av ifkdb.se.
Det ligger oräkneliga timmar av arbete bakom det gedigna arkiv som nu är tillgängligt för alla som vill förkovra sig i blåvita händelser genom tiderna.

För ett år sedan lanserade Jens Hallberg ifkdb.se. Nu har hans blåvita databas vuxit och uppdaterats.

Den nya versionen innehåller samtliga av IFK Göteborgs utgivna jubileumsböcker och medlemsmagasin som gavs ut under åren 1918–1928. Dessa tillgängliggörs nu som sökbara PDF-filer och som ePub-filer för e-boksläsare. Detta ger alla som vill gräva ner sig i den blåvita historien för första gången en lättillgänglig och kostnadsfri startpunkt och omedelbar access till föreningens egna texter, närmast källan.

– Det fina med det här materialet, utöver själva omfånget, är att det åtminstone inledningsvis ger två separata inblickar i IFK Göteborgs verksamhet de tidiga åren. Dels den lite mer polerade versionen som lämpar sig för jubileumsböcker. Och dels den mer vardagliga där man kan få en större förståelse för hur livet för våra tidiga fotbollsspelare såg ut, säger Jens Hallberg.

Utöver det är jubileumsböckerna en närmast kronologisk krönika över vår förening. Språkbruket är för det mesta överraskande likt det vi har idag och jubileumsböckerna är i stort sett oproblematiska ur just den synvinkeln. Men vid ett antal tillfällen märks det att vissa årgångar av medlemsmagasinen är över 100 år gamla. De hade inte gått att publicera idag på grund av skillnader i värderingar och språkbruk.

Ett år med ifkdb.se har passerat och responsen har varit enormt positiv. Innehållet växer hela tiden, och databasen är ungefär dubbelt så stor idag som för ett år sedan. Mängder av bilder, inskannade autografer, laguppställningar och persondata har tillkommit, ibland också via andra blåvita supportrar som hjälper till och bidrar.

Det har tagit sin tid för Jens att sammanställa allt och rusta upp materialet så att det ser bättre ut än någonsin.

– Mest tid har gått åt till att få tag i materialet. En del kommer från antikvariat på nätet, en del är kopior från Kungliga biblioteket och något exemplar av medlemstidningen kommer ursprungligen från Föreningsarkivet. Dessa insamlades i första hand för att få material till databasen, men tanken på ett digitalt bibliotek, ett arkiv med föreningens alla texter fullt tillgängliga, har varit med nästan från starten av hela ifkdb-projektet.