Press & media

Information för dig som arbetar med press och media.

IFK GÖTEBORG

Kamratgårdsvägen 50
416 55 Göteborg
Telefon: 031 – 703 73 00
E-post: info@ifkgoteborg.se

Content manager

Annika Wiel Hvannberg
Tel 031 – 787 75 31
annika.wielhvannberg@ifkgoteborg.se

Press & media

Ulf Jörnvik, presschef
Tel 070 – 836 62 81
ulf.jornvik@ifkgoteborg.se

Webbansvarig

Christian Arvidson
Tel 031 – 761 67 20
christian.arvidson@ifkgoteborg.se

Bilder på hemsidan

Bildbyrån eller Tommy Holl, om ej annat anges.

Pressmeddelanden

Vill du få pressmeddelanden och information från IFK Göteborg kontakta ackreditering@ifkgoteborg.se.

Logotyper för nedladdning

Observera att våra logotyper är varumärkesskyddade och att de inte får användas utan IFK Göteborgs samtycke. Filerna är i EPS-format.

Länkar