IFK Göteborgs styrelse

Mats Engström porträtt 2018
MatsEngström

OrdförandeFöretagskonsultmats.engstrom@ifkgoteborg.se

Andreas Johansson porträtt 2018
AndreasJohansson

StyrelseledamotStrategic storyteller The Bond Communication Agencyandreas.johansson@ifkgoteborg.se

Anna Axvi porträtt 2018
AnnaAxvi

StyrelseledamotProjektledare Live Nationanna.axvi@ifkgoteborg.se

Anders Ovdahl porträtt 2018
AndersOvdahl

StyrelseledamotVD på Convestaanders.ovdahl@ifkgoteborg.se

Peter Brandt porträtt 2018
PeterBrandt

SekreterareAdvokat på Wistrandpeter.brandt@ifkgoteborg.se

Richard Berkling porträtt 2018
RichardBerkling

StyrelseledamotVD på CPAC Systemsrichard.berkling@ifkgoteborg.se

CeciliaAndersson

Vice ordförande / SäkerhetsansvarigRektor Änglagårdsskolancecilia.andersson@ifkgoteborg.se

JonasHenriksson

StyrelseledamotOmrådeschef på Premierjonas.henriksson@ifkgoteborg.se

IFK Göteborgs valberedning

IFK Göteborgs valberedning regleras i föreningens stadgar, §4. Valberedningen väljs för ett år i taget av medlemmarna på årsmötet.

Valberedningens arbete är att stämma av styrelsearbetet och utvecklingen i föreningen. Detta sker i diskussion med styrelsens ledamöter och ledningen. Efter att ha tagit del av förslag från medlemmarna gör valberedningen en samlad bedömning avseende styrelsens sammansättning och nominerar sedan kandidater att väljas till styrelseledamöter i föreningen.

IFK Göteborg har organiserat styrelsen så att ordinarie ledamöter väljs på två år, hälften vartannat år. Det ger en god stabilitet och det innebär att vi inte riskerar att all erfarenhet försvinner på en och samma gång. Ordförandeposten är föremål för årlig omröstning.

I valberedningen sitter:

  • Fredrik Abrahamsson, ordförande (sammankallande)
  • Marcus Toremar, ledamot
  • Jörgen Wistrand, ledamot

Om du har några frågor eller förslag vill vi gärna att du hör av dig till valberedningen: valberedningen@ifkgoteborg.se.