IFK Göteborgs styrelse

Mats Engström porträtt 2018
MatsEngström

OrdförandeHead of Branch Region Nordeamats.engstrom@ifkgoteborg.se

Mats Ahdrian porträtt 2018
MatsAhdrian

Styrelseledamot / Vice ordförandeRegionchef Skandiamats.ahdrian@ifkgoteborg.se

Jakob Andreasson porträtt 2018
JakobAndreasson

Styrelseledamot / KassörAvdelningschef Göteborgs kommunjakob.andreasson@ifkgoteborg.se

Peter Brandt porträtt 2018
PeterBrandt

Styrelseledamot / SekreterareAdvokat på Wistrandpeter.brandt@ifkgoteborg.se

CeciliaAndersson

Styrelseledamot / SäkerhetsansvarigRektor Änglagårdsskolancecilia.andersson@ifkgoteborg.se

Andreas Johansson porträtt 2018
AndreasJohansson

StyrelseledamotStrategic storyteller The Bond Communication Agencyandreas.johansson@ifkgoteborg.se

Anna Axvi porträtt 2018
AnnaAxvi

StyrelseledamotProjektledare Live Nationanna.axvi@ifkgoteborg.se

Richard Berkling porträtt 2018
RichardBerkling

StyrelseledamotVD på CPAC Systemsrichard.berkling@ifkgoteborg.se

Kennet Andersson porträtt 2018
KennetAndersson

StyrelseledamotEgen företagarekennet.andersson@ifkgoteborg.se

Anders Ovdahl porträtt 2018
AndersOvdahl

StyrelseledamotVD på Convestaanders.ovdahl@ifkgoteborg.se

IFK Göteborgs valberedning

IFK Göteborgs valberedning regleras i föreningens stadgar, §4. Valberedningen väljs för ett år i taget av medlemmarna på årsmötet.

Valberedningens arbete är att stämma av styrelsearbetet och utvecklingen i föreningen. Detta sker i diskussion med styrelsens ledamöter och ledningen. Efter att ha tagit del av förslag från medlemmarna gör valberedningen en samlad bedömning avseende styrelsens sammansättning och nominerar sedan kandidater att väljas till styrelseledamöter i föreningen.

IFK Göteborg har organiserat styrelsen så att ordinarie ledamöter väljs på två år, hälften vartannat år. Det ger en god stabilitet och det innebär att vi inte riskerar att all erfarenhet försvinner på en och samma gång. Ordförandeposten är föremål för årlig omröstning.

I valberedningen sitter:

  • Joakim Brinkenberg, ordföranden (sammankallande)
  • Kent Olsson, ledamot
  • Marcus Toremar, ledamot

Om du har några frågor eller förslag vill vi gärna att du hör av dig till valberedningen: info@valberedningifkgoteborg.se.