Medieservice

Information för dig som arbetar inom media.

Medieinformation IFK Göteborg

Kamratgårdsvägen 50
416 55 Göteborg
Telefon: 031 – 703 73 00
E-post: media@ifkgoteborg.se

Mediefrågor och intervjuförfrågningar

Marcus Modéer
Medie- och informationsansvarig
Mob: 0701-97 65 99 (i första hand sms)
marcus.modeer@ifkgoteborg.se

Ackreditering

Ansökan till våra hemmamatcher skickas till media@ifkgoteborg.sesenast klockan 19.00 tre dagar före match. Yrkesverksamma journalister och fotografer är välkomna att ansöka om ackreditering till våra matcher. Varje mediehus/redaktion skickar ackrediteringsansökan. Samtliga som söker ackreditering ska namnges i ansökan. Besked om ackreditering meddelas företrädesvis senast 24 timmar före avspark.

Matchinformation
Här kan du läsa mer om hur det fungerar inför och under våra hemmamatcher.

Bevaka träningar
Fotografer och journalister som vill besöka oss för att följa en träning är välkomna att göra så – dock är de två sista matchförberedande träningarna publikfria. Det gäller även för media. Intervjuer kan de dagarna göras direkt efter avslutat träningspass. Om det fortfarande pågår fotbollsträning efter utsatt sluttid ombeds media vänta på parkeringsplatsen till dess att träningen är avslutad.

Bilder på hemsidan

Bildbyrån om inte annat anges.

Pressmeddelanden

Vill du få medieinformation i form av pressmeddelanden? Kontakta media@ifkgoteborg.se.

Logotyper för nedladdning

Observera att våra logotyper är varumärkesskyddade och att de inte får användas utan IFK Göteborgs samtycke.

Länkar