Medieservice

Information för dig som arbetar inom media.

Mediefrågor och intervjuförfrågningar

Kontakta Marcus Modéer, kommunikationsansvarig
marcus.modeer@ifkgoteborg.se

Ackreditering till match

Ansökan till våra hemmamatcher skickas till media@ifkgoteborg.sesenast klockan 19.00 tre dagar före match.
Yrkesverksamma journalister och fotografer är välkomna att ansöka om ackreditering till våra matcher. Ange uppdragsgivare i ansökan. Varje mediehus/redaktion skickar samlad ackrediteringsansökan, och samtliga som söker ackreditering ska namnges i ansökan. Besked om ackreditering meddelas företrädesvis senast 24 timmar före avspark.

Bevaka träningar
Fotografer och journalister som vill besöka oss för att följa en träning är välkomna att göra så. Intervjuer kan göras direkt efter avslutat träningspass. Om det är en stängd träning ombeds media  vänta på parkeringsplatsen till dess att träningen är avslutad.
Fotografering sker från plats utanför linjerna och inte intill omklädningsyta/avbytarbänk.

Här hittar du det aktuella träningsschemat.

Bilder på hemsidan

IFK Göteborg, Bildbyrån eller Fredrik Aremyr äger rättigheterna om inte annat anges.

Pressmeddelanden

Vill du få medieinformation i form av pressmeddelanden? Kontakta media@ifkgoteborg.se.

Logotyper för nedladdning

Observera att våra logotyper är varumärkesskyddade och att de inte får användas utan IFK Göteborgs samtycke.