IFK Göteborgs styrelse

MatsEngström

OrdförandeHead of Branch Region Nordeamats.engstrom@ifkgoteborg.se

MatsAhdrian

Styrelseledamot / Vice ordförandeRegionchef Skandiamats.ahdrian@ifkgoteborg.se

JakobAndreasson

Styrelseledamot / KassörAvdelningschef Göteborgs kommunjakob.andreasson@ifkgoteborg.se

PeterBrandt

Styrelseledamot / SekreterareAdvokat på Wistrandpeter.brandt@ifkgoteborg.se

CeciliaAndersson

Styrelseledamot / SäkerhetsansvarigRektor Änglagårdsskolancecilia.andersson@ifkgoteborg.se

AndreasJohansson

StyrelseledamotStrategic storyteller The Bond Communication Agencyandreas.johansson@ifkgoteborg.se

AnnaAxvi

StyrelseledamotProjektledare Live Nationanna.axvi@ifkgoteborg.se

RichardBerkling

StyrelseledamotVD på CPAC Systemsrichard.berkling@ifkgoteborg.se

KennetAndersson

StyrelseledamotEgen företagarekennet.andersson@ifkgoteborg.se

AndersOvdahl

StyrelseledamotVD på Convestaanders.ovdahl@ifkgoteborg.se

IFK Göteborgs valberedning

IFK Göteborgs valberedning regleras i föreningens stadgar, §4. Valberedningen väljs för ett år i taget av medlemmarna på årsmötet.

Valberedningens arbete är att stämma av styrelsearbetet och utvecklingen i föreningen. Detta sker i diskussion med styrelsens ledamöter och ledningen. Efter att ha tagit del av förslag från medlemmarna gör valberedningen en samlad bedömning avseende styrelsens sammansättning och nominerar sedan kandidater att väljas till styrelseledamöter i föreningen.

IFK Göteborg har organiserat styrelsen så att ordinarie ledamöter väljs på två år, hälften vartannat år. Det ger en god stabilitet och det innebär att vi inte riskerar att all erfarenhet försvinner på en och samma gång. Ordförandeposten är föremål för årlig omröstning.

I valberedningen sitter:

  • Joakim Brinkenberg, ordföranden (sammankallande)
  • Kent Olsson, ledamot
  • Marcus Toremar, ledamot

Om du har några frågor eller förslag vill vi gärna att du hör av dig till valberedningen: info@valberedningifkgoteborg.se.