IFK Göteborgs styrelse

RichardBerkling

OrdförandeVD PowerCellrichard.berkling@ifkgoteborg.se

IngalillÖstman

StyrelseledamotSenior advisor: Strategi, varumärke, kommunikation

AnnaAxvi

Vice ordförandeEvemangsutvecklare på Göteborg & Coanna.axvi@ifkgoteborg.se

PeterBrandt

SekreterareAdvokat på Wistrandpeter.brandt@ifkgoteborg.se

AndersOvdahl

StyrelseledamotVD på Convestaanders.ovdahl@ifkgoteborg.se

FredrikKarlsson

StyrelseledamotEkonomichef Tommy Byggare ABfredrik.karlsson@ifkgoteborg.se

JonasHenriksson

StyrelseledamotOmrådeschef på Premierjonas.henriksson@ifkgoteborg.se

RickardÄrlig

StyrelseledamotVD Elprojekt Skandinavien AB

TeresaUtkovic

StyrelseledamotAffärsområdeschef Information Management, Atea

IFK Göteborgs valberedning

IFK Göteborgs valberedning regleras i föreningens stadgar, §4. Valberedningen väljs för ett år i taget av medlemmarna på årsmötet.

Valberedningens arbete är att stämma av styrelsearbetet och utvecklingen i föreningen. Detta sker i diskussion med styrelsens ledamöter och ledningen. Efter att ha tagit del av förslag från medlemmarna gör valberedningen en samlad bedömning avseende styrelsens sammansättning och nominerar sedan kandidater att väljas till styrelseledamöter i föreningen.

IFK Göteborg har organiserat styrelsen så att ordinarie ledamöter väljs på två år, hälften vartannat år. Det ger en god stabilitet och det innebär att vi inte riskerar att all erfarenhet försvinner på en och samma gång. Ordförandeposten är föremål för årlig omröstning.

I valberedningen sitter:

  • Fredrik Abrahamsson, ordförande (sammankallande)
  • Marcus Toremar, ledamot
  • Jörgen Wistrand, ledamot

Om du har några frågor eller förslag vill vi gärna att du hör av dig till valberedningen: valberedningen@ifkgoteborg.se.