IFK Göteborgs styrelse

MatsEngström

OrdförandeFöretagskonsultmats.engstrom@ifkgoteborg.se

CeciliaAndersson

Vice ordförande / SäkerhetsansvarigRektor Änglagårdsskolancecilia.andersson@ifkgoteborg.se

AndersOvdahl

StyrelseledamotVD på Convestaanders.ovdahl@ifkgoteborg.se

PeterBrandt

SekreterareAdvokat på Wistrandpeter.brandt@ifkgoteborg.se

AnnaAxvi

StyrelseledamotProjektledare Live Nationanna.axvi@ifkgoteborg.se

RichardBerkling

StyrelseledamotVD på CPAC Systemsrichard.berkling@ifkgoteborg.se

JonasHenriksson

StyrelseledamotOmrådeschef på Premierjonas.henriksson@ifkgoteborg.se

MarieSvensson

StyrelseledamotLärare i svenska och idrott på Prolympia Västra Göteborgmarie.svensson@ifkgoteborg.se

FredrikKarlsson

StyrelseledamotAffärsutvecklingschef på Serneke Sverige ABfredrik.karlsson@ifkgoteborg.se

IFK Göteborgs valberedning

IFK Göteborgs valberedning regleras i föreningens stadgar, §4. Valberedningen väljs för ett år i taget av medlemmarna på årsmötet.

Valberedningens arbete är att stämma av styrelsearbetet och utvecklingen i föreningen. Detta sker i diskussion med styrelsens ledamöter och ledningen. Efter att ha tagit del av förslag från medlemmarna gör valberedningen en samlad bedömning avseende styrelsens sammansättning och nominerar sedan kandidater att väljas till styrelseledamöter i föreningen.

IFK Göteborg har organiserat styrelsen så att ordinarie ledamöter väljs på två år, hälften vartannat år. Det ger en god stabilitet och det innebär att vi inte riskerar att all erfarenhet försvinner på en och samma gång. Ordförandeposten är föremål för årlig omröstning.

I valberedningen sitter:

  • Fredrik Abrahamsson, ordförande (sammankallande)
  • Marcus Toremar, ledamot
  • Jörgen Wistrand, ledamot

Om du har några frågor eller förslag vill vi gärna att du hör av dig till valberedningen: valberedningen@ifkgoteborg.se.