Equality in the memory of Per O Sundström

EPOS syfte är att öka jämställdheten bland tränare inom svensk idrott.

Liksom i de flesta områden i samhället är utnyttjandegraden av ledarskapskompetensen inom idrotten låg då halva befolkningen av olika anledningar inte kan delta med rätt förutsättningar. Det finns massor med forskning och statistik som bekräftar detta. Tittar man till exempel på OS, där ett stort antal idrotter är representerade, är andelen kvinnliga coacher bara cirka tio procent. Andelen av dessa tio procent som coachar män är sannolikt försvinnande liten.

2019 startades EPOS ur en satsning som Sundström Safety AB, Svenska friidrottsförbundet och ISP startade med målet att motivera fler kvinnliga tränare att ta steget till att bli elitcoacher på seniornivå. Satsningen omfattade bl.a. att formera ett kvinnligt nätverk av kvinnliga juniortränare och därigenom bidra till kompetensutveckling, inspiration och erfarenhetsutbyte.

Projektet pågår fortfarande och nu har fler specialidrottsförbund och föreningar anslutit sig till nätverket som har döpts till EPOS som står för Equality in memory of Per O Sundström.

Vision

• Samarbeta över flera idrotter för att rekrytera och utbilda fler kvinnliga elittränare på högsta nivå inom idrotten, både nationellt och lokalt.

• Öka jämställdheten bland tränare inom svensk idrott, med fokus på landslagsnivå samt klubb- och föreningsnivå.

• Att verka för att tränar-ledarteam på landslagsnivå och i representationslag består av både män och kvinnor.

• Bli en naturlig del av Idrottssverige i allmänhet och kvinnliga ledare i synnerhet med ambitionen att dela ut pris på Idrottsgalan till kvinnliga ledare och andra stipendium.

• I framtiden kunna bygga ut EPOS-nätverket internationellt.

Läs mer om EPOS på www.epos-srsafety.com.