Foto: Fredrik Aremyr

Cruyff Courts

I samarbete med Johan Cruyff Foundation har IFK Göteborg anlagt fotbollsplaner runtom i Göteborg. Planerna kallas för courts och är betydligt mindre än vanliga fotbollsplaner. De byggs upp i stadsmiljöer som är naturliga samlingspunkter för barn och ungdomar. Till att börja med har vi placerat planer i Bergsjön, Hammarkullen och Biskopsgården.

Varför?

För att vi älskar staden, för att vi vill bidra till gemenskap, trygghet och god hälsa. För att vår önskan om att vara hela stadens lag kräver handling.

Johan Cruyff Foundation är tydliga med att courts ska anläggas i områden där behoven av extra resurser är som störst. I vår stad är Bergsjön, Hammarkullen och Biskopsgården exempel på sådana platser. Sida vid sida med otryggheten och de negativa rubrikerna finns gemenskapen, kreativiteten och glädjen. Det är vår övertygelse att vi alla har ett gemensamt ansvar att frigöra potentialen som finns i de delar av vår stad som oproportionerligt ofta beskrivs utifrån sina utmaningar. IFK Göteborg väljer att satsa genom att vara med och bygga fotbollsplaner. Detta eftersom vår bestämda uppfattning är att riktade satsningar på lek, gemenskap, glädje och hälsa för fler, ger ett bättre Göteborg för oss alla.