Låt barn vara barn

Vi tror att barndomen blir som bäst när den som är yngre än 18 år får vara just barn. När länder, städer, samhällen och familjer drabbas av svårigheter krävs särskilda åtgärder för att värna och säkra barnens rätt till lek och glädje – för att hålla vuxenansvaret ifrån dem. När familjer av olika skäl behövt lämna sin ursprungliga hemmiljö för att söka en fristad här hos oss, tror vi att fotboll kan vara en faktor som bidrar till att barn får vara barn. Vi vill att alla barn ska få vistas i en värld där inget problem är större än om straffsparken ska placeras högt eller lågt, till vänster eller höger – åtminstone en liten stund då och då.