Motivationslyftet

Motivationslyftet by Star for Life är ett program i självledarskap som baseras på en metod som strukturerat och forskningsbaserat tränar deltagarnas ansvarstagande för sin träning, hälsa och omgivning.

Vi i IFK Göteborg ser att intrycken och påtryckningarna från många håll riskerar att ställa ohållbara krav på våra ungdomsspelare. Vår övertygelse är därför att vi måste ta ett aktivt ansvar för att bidra till att de håller långsiktigt, som både fotbollsspelare och människor.

Syftet med Motivationslyftet är att träningen leder till en självdriven prestationsförmåga och slutligen förbättrad hälsa och välmående och förebygger psykisk ohälsa. Mental träning handlar precis som fysisk träning om att stärka konkreta förmågor och kompetenser för att långsiktigt öka den mentala konditionen. Och precis som i den fysiska träningsvärlden så är resultatet och effekten en fråga om kontinuitet.

Implementering av Motivationslyftet har påbörjats och vi utgår från att trygga och välmående aktiva fotbollsspelare, förutsätter trygga och välmående ledare och tränare.

Även vårdnadshavare inkluderas och är en viktig del av det helhetstänk som Motivationslyftet innebär när det gäller våra ungdomsspelare.