Skol IF

”IFK på Schemat” har bedrivits i flera år. Idén bakom verksamheten är att vi vill bidra till kamratskap och rörelseglädje på skoltid. I synnerhet i skolor där IFK Göteborg, eller för den delen föreningsliv överhuvudtaget, inte är någon självklar del av vardagen.

Önskemålet har framförts från såväl deltagare som vårdnadshavare om att barnen och ungdomarna ska få tillhöra en förening. Därför startade vi IFK Göteborg Skol-IF 2023 på ett antal skolor i staden. Varje Skol-IF tillsätter sin styrelse som består av barn och ungdomar.

Veckovis bedrivs aktiviteter som syftar till kamratskap och rörelseglädje och där våra aktivitetsledare är viktiga förebilder som förmedlar IFK Göteborgs vision och värdegrund.