Aktiv Göteborg

Varje vecka anordnar vi träffar i Biskopsgården och Hammarkullen där unga daglediga spelar fotboll och får hjälp med utbildning och arbete.

Aktiv Göteborg är ett samarbetsprojekt mellan IFK Göteborg, Hyresgästföreningen, Bostadsbolaget, Göteborgs Stadsmission, Folkhögskolan i Angered, Samjobb och Äpplet Jobbcentrum.

Med fotbollen som plattform lär vi känna deltagarna, deras behov och ambitioner. Utifrån det skapar vi tillsammans möjligheter i form av till exempel ledarutbildningar och informationsträffar med företag.