Foto: Bluewhitephoto.se

Om IFK Göteborg i samhället

Vår stad – ett lag tillsammans

För en kamratförening med eviga band till sin stad, ett starkt varumärke och en stor supporterskara följer ett stort ansvar.

Göteborg är en splittrad stad som står inför stora utmaningar. Känslan av trygghet, framtidstro och delaktighet varierar kraftigt runtom i Göteborg. Alla olika aktörer och arenor i Göteborgssamhället måste bidra om vi ska lyckas förena staden.

Hur ska vi lyckas?

Med fotboll som verktyg ska vi bidra till att bryta barriärer för att öka känslan av delaktighet, trygghet och förbättra hälsan hos stadens invånare.

Vi tror på Göteborg.
Vi tror på samverkan.

Det är vad ”IFK Göteborg i samhället” handlar om.

CSR-partners