Blåvitts policy om hälsoinformation

Framöver kommer IFK Göteborg att kommunicera sparsamt om detaljer kring spelarnas skador och sjukdomar. 
Detta med hänsyn till GDPR och spelarnas personliga integritet. 

Reglerna är omfattande för sekretess och tystnadsplikt inom den allmänna sjuk- och hälsovården. Men inom idrottens värld har många föreningar historiskt sett valt att med hänvisning till stort allmänintresse informera om individers hälsotillstånd.

IFK Göteborg kommer med hänsyn till sina spelares integritet framöver att endast sparsamt dela sådan information som är känslig personuppgift. Enligt GDPR definieras exempelvis hälsoinformation som sådan känslig uppgift.
Den information som IFK Göteborg vill gå ut med kommer att finnas tillgänglig på klubbens hemsida och i övrigt kommuniceras via ansvarig fysioterapeut.

I de fall IFK Göteborg väljer att gå ut med hälsoinformation kommer skador och sjukdomar att refereras till som långvariga, kortvariga eller under utredning. Skadans eller sjukdomens art kommer inte att preciseras i detalj.

Liknande policys är vanliga i andra europeiska ligor och i andra idrotter. Även i Sverige finns aktuella exempel på detta.