Vägen framåt för Kolbeinn

IFK Göteborgs ledning har haft en nära dialog med Kolbeinn Sigthorsson de senaste veckorna.
Resultatet av den är att vi initierar en långsiktig plan för honom.

Planen bygger på IFK Göteborgs värdegrund, vårt ansvarstagande och våra skyldigheter som arbetsgivare.
Den är också baserad på Kolbeinns mål för att uppnå förbättring i hans personliga utveckling.

Händelserna som inträffade på Island är i juridisk mening utagerade mellan parterna sedan fyra år tillbaka.

I den rehabiliteringsplan som nu påbörjas kommer det att krävas en stor insats av Kolbeinn själv. Vi är vad vi heter, en kamratförening och IFK Göteborg stöttar och följer upp under processen.

Kolbeinn kommer i dagarna att behöva genomgå en fotoperation och påbörjar sin rehabilitering fysiskt parallellt med den personliga utvecklingen.