Satsningen på damlaget 2021

Avancemanget till trean fixades och många historiska steg togs 2020.
Arbetet med nästa säsong är redan långt framme.

Det unga damlaget – till 100 procent bestående av spelare från den egna akademin – lyckades under den historiska säsongen ta en av direktplatserna upp från division 4 till division 3.

I damlagsutskottet deltar styrelseledamöterna Anna Axvi, Jonas Henriksson, Marie Svensson och ordförande Mats Engström tillsammans med akademichef Jonas Olsson.
Gruppen har träffats regelbundet under 2020 för att diskutera och besluta om både nuläge och framtid för damlagssatsningen.

– Det är väldigt givande diskussioner och vi känner att satsningen på de egna akademispelarna var helt rätt väg att gå. Spelarna och ledarna har vuxit tillsammans under året. För samtliga var det första matcherna mot seniorspelare och det sportsliga utfallet säger en hel del. Våra spelare är välutbildade och väldigt ambitiösa, säger Jonas Olsson.

Inför 2021 är tränarstaben spikad och laget är tänkt att innehålla samma spelare som var med under 2020.

– En glädjande nyhet är att Peter Svanström, som är en av lagets tränare, kliver in som ansvarig för vår dam- och flickverksamhet. Peter ska också ansvara för akademins externa verksamheter som är tänkta att ge oss fler intäkter, säger Jonas Olsson.

Bland diskussionspunkterna under utskottsmötena är en eventuell flytt av hemmamatcher till Valhalla på agendan. Årskortsförsäljning är en annan.

– Vi har startat en arbetsgrupp för bildandet av en separat förening för damlagsverksamheten ska ske så smidigt som möjligt. Detta sker i enlighet med det årsmötesbeslut som är fattat av våra medlemmar, säger ordförande Mats Engström.