Gissa vilka som är populärast?

Fotboll är populäraste idrotten – och IFK Göteborg det lag flest sympatiserar med. Det visar undersökningen Sportnavigatorn.

Företaget Upplevelseinstitutet genomför årligen en kartläggning av det svenska folkets idrottsintresse.
Precis som 2016 visar den att fotboll är den sport som går hem hos allra flest.
Precis som 2016 kan vi se att ett blått och vitt gäng är det populäraste laget. Tio procent av de tillfrågade uppger IFK Göteborg på frågan vilket lag de håller på.

Fakta: Undersökningen

• Undersökningen är genomförd via webbintervjuer med ett representativt urval av den svenska befolkningen (+15 år).
• 6 000 intervjuer (500 per månad) har genomförts löpande under perioden augusti 2016 – juli 2017.
• Datamängden har vägts utifrån kön, ålder och geografi för att representera den svenska befolkningen.

Undersökningsinstitutet Ipsos Observer har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Upplevelseinstitutet.