Matchtröja 2018 dummy tröja

Datum spikat för årsmötet

9 mars klockan 18.00 på Burgårdens Konferens.
Då hålls årsmötet 2020.
Bli medlem i tid för att säkra din rösträtt.

Bli medlem i tid i IFK Göteborg Fotboll i tid. För att kunna rösta på årsmötet 9 mars måste du senast 9 januari ha betalat in din medlemsavgift för 2020. Bli medlem här.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast 9 februari – en månad innan årsmötet hålls. Skicka gärna till medlem@ifkgoteborg.se. Märk mejlet med ordet “Motion” i ämnesraden. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Röstberättigade medlemmar har också möjlighet att senast tre veckor före årsmötet till valberedningen inkomma med förslag på andra kandidater till föreningsstyrelsen än vad som föreslås av valberedningen. Valberedningen nås på valberedningen@ifkgoteborg.se.

Kallelse och mer information kommer längre fram.