Information från valberedningen

Nuvarande valberedning tillträdde i sin helhet för sex år sedan. Under åren har det periodvis varit ett intensivt arbete som krävt engagemang och hårt arbete. Två av de tre medlemmarna i valberedningen aviserar nu att de lämnar nu sina poster och ger därmed möjlighet till en förnyelse i fortsatt valberedningsarbete.

Kent Olsson och Joakim Brinkenberg lämnar båda av privata skäl. Kent har arbetat ideellt för föreningen under mer än 40 år, varav fler år som föreningens ordförande. Joakim har tidigare arbetat på föreningens kansli samt stöttat föreningen i kommunikationsfrågor.

Båda säger:
– Efter sex års valberedningsarbete är det dags för andra att ta över stafettpinnen. Vi ser att föreningen har en stabil styrelse och en fungerande daglig verksamhet. Med Marcus Toremar kvar i valberedningen kan föreningen behålla kontinuitet men samtidigt tillföra nya kunskap och energi.

Joakim Brinkenberg och Kent Olsson avböjer alltså omval men Marcus Toremar är positiv till ett fortsatt valberedningsarbete.