Foto: Erik Ericson.

Klubbmärket historiskt kvalitetssäkrat

IFK Göteborgs klubbmärke har anpassats efter att analyser har gjorts av matchtröjor från den blåvita historien.
– Många kommer nog inte ens tänka på att det ser lite annorlunda ut, säger Åke Josephson, som är med i historiska utskottet.

Med hjälp av analyser av tidigare matchtröjor har färgerna blått och lejongult fastställts, alltså exakt vilken blå och vilken gul som ska användas av IFK Göteborg framöver. Det blå värdet har analyserats i ränderna på matchtröjor från de senaste 40 åren, och därigenom har ett medelvärde fastslagits som från nu kan kallas IFK-blå. Den lejongula nyansen är en tolkning av de gul-, guld- och silvernyanser som har använts i tidigare klubbmärke.

I samband med detta har klubbmärket anpassats. De synliga justeringarna i det uppdaterade klubbmärket är att outlinen är borttagen runt IFK-texten, kronorna och de diagonala ”strömmarna”. Detaljerna är förbättrade för att öka synligheten och tydligheten, berättar Åke Josephson i IFK Göteborgs historiska utskott.

Åke Josephson är en av personerna som är utsedd av IFK Göteborgs styrelse att i historiska utskottet vårda och tillvarata föreningens historia, och han har arbetat i och kring Blåvitt med grafisk produktion sedan 90-talet. Åke var också en av redaktörerna till Jubileumsboken, som kom ut 2004.

Det nu uppdaterade klubbmärket kommer inte från någon extern part utan inifrån IFK Göteborg. Det är välförankrat i historiska utskottet och på Kamratgården.
– Förändringar och uppdateringar av klubbmärket har varit vanliga genom åren. Det centrala denna gång har varit att vi ska ha ett klubbmärke som passar matchtröjor, papper, skärmar och alla tänkbara ställen där det ska synas på ett tydligt sätt. Från och med nu är tanken att använda en och samma blå färg i matchtröjor, klubbmärke och kommunikation – så långt det är praktiskt genomförbart, säger Åke Josephson.

Grunden till dagens klubbmärke skapades redan 1979/80.
– Dessförinnan var det nästan ingen ordning alls. Under åren har det varit stora variationer i hur klubbmärket har sett ut i olika sammanhang. Exempelvis har IFK Göteborg tidigare bland annat använt en ljusare blå färg i klubbmärket och en mörkare i matchtröjorna under 2010-talet.