Så var årsmötet

IFK Göteborgs 115:e årsmöte har genomförts.
280 medlemmar, varav 236 röstberättigade, fanns på plats på Burgården Konferens under måndagskvällen.

Måndag 9 mars 2020 genomförde IFK Göteborg sitt årsmöte. Medlemmarna fick bland annat höra både damlagets och herrlagets tränare intervjuas inför den sina seriestarter.

Årsmötet leddes av Hans Rothenberg och behandlade två inkomna motioner.

Efter ett antal frågor och svar kring bland annat ekonomin var det dags att välja ordförande och styrelse enligt valberedningens förslag. Marie Svensson och Fredrik Karlsson valdes in som nya styrelseledamöter och Mats Engström valdes till ordförande för ännu ett år. Dessutom tackades Andreas Johansson av för sina insatser i IFK Göteborgs styrelse.

Årsmötet röstade i linje med styrelsens yrkanden. Det innebär att motionen om den så kallade villkorstrappan godkändes medan motionen om VAR avslogs men med tydliga villkor. Styrelsens förslag är att invänta den oberoende utredning som SEF och Svenska Fotbollförbundet genomför för att ha ett så brett och korrekt beslutsunderlag som möjligt innan man fattar beslut i frågan. IFK Göteborgs slutliga ställningstagande kommer att bli föremål för diskussion på ett medlemsmöte med underlag från den utredning som nu startas.

Följande priser och utmärkelser delades ut:

Lennart Franssons Minnesfond: Torbjörn Jonsson, huvudtränare för flickor födda 2006/07.

Leif Nilssons Minnesfond: Mattias Ellefsen Björkman, assisterande tränare för P16-laget och huvudtränare P12-laget.

Josef Holsners Minnespokal: Noah Alexandersson, spelare A-truppen.

Fotbollsakademins talangpris: Isabella Svanström, F16/damlaget.

Stig Gunnes Minnesfond: Jesper Tolinsson, P19-laget.

Gamla Kamraters Hederspris: Johannes Sigurdsson, P19-laget.

Landslagsdebutanter 2019: Isabella Svanström, Algot Pärleholt, Ajhan Djabarl, Adam Ingi Benediktsson, Ishak Shamoun, Filip Ambroz, Goga Gatjetjiladze, Melwin Berg.

Medlemmar med 50-årigt medlemskap: Hans Moberg, Peter Rammark, Bo Sandberg, Magnus Söderlund, Leif Johansson.

Förtjänstmedalj i guld: Förra året erhöll Mikael Kjellström förtjänstmedalj i guld. Då Mikael Kjellström inte var närvarande sköt vi på utdelningen till i år. Mikael Kjellström var inte närvarande i år heller, varför det har bestämts att skjuta på utdelningen till nästa år, då är Mikael Kjellström förhoppningsvis närvarande.

Avslutningsvis auktionerades fem fototavlor föreställande Patrik Karlsson Lagemyr ut. Initiativet från fotografen Fredrik Aremyr inbringade sammanlagt cirka 8 000 kronor till IFK Göteborgs akademi.