Valberedningens förslag till årsmötet

Valberedningen i IFK Göteborg presenterar sitt förslag inför föreningens ordinarie årsmöte 9 mars.

Sammanfattningsvis har processen gått till så att valberedningen har haft löpande kontakter med den nuvarande styrelsen och med andra personer inom föreningen med syftet att göra en behovsanalys med hänsyn tagen till nuvarande och framtida utmaningar i styrelsearbetet.

Enligt föreningens stadgar ska valberedningen till sig adjungera en representant från styrelsen och i år har detta varit Mats Engström (ordförande). Med utgångspunkt från behovsanalysen arbetade valberedningen fram ett antal namn, och förslag på namn mottogs även från enskilda medlemmar.

Därefter genomfördes intervjuer med utvalda kandidater och valberedningen enades om ett förslag att överlämna till årsmötet för beslut. Valberedningen vill passa på att tacka för alla förslag som har kommit in.

Valberedningen föreslår nyval av Marie Svensson och Fredrik Karlsson.

Marie Svensson, 50 år, har tidigare varit förbundskapten för F16-landslaget och instruktör på fotbollsakademin i Kalmar. Hon har dessutom bakgrund som elitspelare och tränare. Marie har således en omfattande och bred kompetens som inte minst kommer att förstärka styrelsen i arbetet med vårt nya damlag.

– Jag har varit blåvit sedan barnsben och ser verkligen fram emot att få bidra med mina erfarenheter och det jag kan, säger Marie Svensson.

Fredrik Karlsson, 40 år, är affärsutvecklingschef på Serneke Sverige AB och har tidigare arbetat som ekonomichef och revisor. Styrelsen har uttryckt behov av förstärkning med ytterligare ekonomisk kompetens, vilket Fredrik kommer att kunna bidra med

– Jag har varit nära Blåvitt under en längre tid och ser nu fram emot att på ännu närmare håll hjälpa föreningen till att fortsätta utvecklas. IFK Göteborg är inne i en intressant period och jag hoppas att min kompetens inom ekonomi och även inom den kommersiella sidan ska bidra till att utvecklingen fortsätter, säger Fredrik Karlsson.

Valberedningen föreslår vidare omval av Mats Engström som ordförande under verksamhetsåret 2020 samt omval av styrelseledamöterna Cecilia Andersson, Richard Berkling och Peter Brandt för en period om två år. Det är valberedningens uppfattning är att styrelsen är på rätt väg i sitt arbete och att kontinuitet är en viktig faktor. Samtliga personer som föreslås till omval har gjort viktiga insatser i styrelsearbetet.

Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av sju till nio ledamöter samt en ordförande. Vid det extra årsmötet i november valdes Jonas Henriksson in i styrelsen. Andreas Johansson har meddelat valberedningen att han avböjer omval.

Vi överlämnar därmed våra förslag till årsmötet för beslut.

IFK Göteborgs valberedning
Fredrik Abrahamsson, ordförande
Marcus Toremar
Jörgen Wistrand