Vår inställning till VAR

I linje med det medlemsbeslut som fattats om VAR arbetar IFK Göteborg mot införande av systemet i svensk fotboll.
Senast med en skrivelse till bland andra Svenska Fotbollförbundets styrelse. 

Nyligen inlämnades en skrivelse i VAR-frågan, till bland andra Svenska Fotbollförbundets styrelse. Skrivelsen var undertecknad av nio allsvenska föreningar med medlemsbeslut mot VAR, däribland IFK Göteborg.

Avsikten med skrivelsen var att tydliggöra föreningarnas ställningstagande mot VAR i svensk fotboll. Samtidigt ville vi presentera en sammanhållen och överskådlig argumentation mot systemet, så som den uttryckts i undertecknande föreningars medlemsmotioner. Detta ansågs viktigt, då VAR-frågan är komplex och kan vara svår att få en överblick i.

Skrivelsen ställdes till Förbundsstyrelsen, med kopior till styrelserna i Svensk Elitfotboll, Elitfotboll Dam samt till samtliga förbundsdistrikt.

Ni hittar skrivelsen i sin helhet här.