Årsmötet 2023 genomfört

Hölls under måndagen.

246 personer närvarade på Elite Hotel på Avenyn. 239 var röstberättigade.
Dessutom följde ytterligare över 600 personer mötet via BlåvittPlay.
Intervjuer på scenen gjordes med profiler från våra båda A-lag och verksamheten på Kamratgården. Dessutom presenterade ordförande Richard Berkling, klubbdirektör Håkan Mild och ekonomichef Marcus Hermansson – utifrån deras respektive roller – året som har gått.

I fokus var bland annat de sportsliga resultaten, det ekonomiska resultatet och verksamhetens dagliga arbete.

Årsmötet leddes av Hans Rothenberg och behandlade inkomna motioner och en uppföljning av en tidigare motion gällande årsmöte i så kallat hybridformat, alltså i fysiskt och digitalt utförande.

Årsmötet röstade efter yrkande från medlem på mötet att avslå motionen.

Övriga motioner som det röstades om på årsmötet fick följande svar från årsmötet:

”Befria IFK Göteborg från beroendet av spelreklam” – bifall för styrelsens yrkande.

”IFK Göteborg skall ej skylta på något sätt med Pride symboler heller inte ta ställning varken för eller emot Pride” – bifall för styrelsens yrkande.

”Policy/riktlinjer för hur matchtröjan ska frontas under pokal- och medaljceremonier – bifall för motionen.

”Införande av 30-milsregel för bortamatcher” – bifall för motionen.

Styrelseledamoten Anders Almgren hade avböjt omval och tackades av för sin tid i styrelsen.
Ingalill Östman valdes in som ny styrelseledamot.

Följande priser och utmärkelser delades ut:

Lennart Franssons Minnesfond (ungdomstränare)

Albin Lindfors

Leif Nilssons Minnesfond (yngre lovande tränare)

Adrian Bahtiri

Josef Holsners Minnespokal

Filippa Andersson

Fotboll Akademins Talangpris

Saron Berhe

Stig Gunnes Minnesfond

Johannes Selvén                 

Gamla Kamraters Hederspris

Anton Kurochkin

Gunnar Larssons Stipendiefond

Liam Wohlén och Johan Karlsson