Långsiktigt samarbete med Motivationslyftet

Självledarskap i fokus.

IFK Göteborg och Motivationslyftet by Star for Life startar ett långsiktigt samarbete.
– Vi har stora förhoppningar om att det kommer ge resultat såväl på som utanför planen, säger hållbarhetschef Elisabeth Anderton.

Motivationslyftet by Star for Life är ett program i självledarskap som baseras på en metod som strukturerat och forskningsbaserat tränar deltagarnas ansvarstagande för sin träning, hälsa och omgivning.

Syftet med Motivationslyftet är att träningen leder till en självdriven prestationsförmåga och slutligen förbättrad hälsa och välmående och förebygger psykisk ohälsa. Mental träning handlar precis som fysisk träning om att stärka konkreta förmågor och kompetenser för att långsiktigt öka den mentala konditionen. Och precis som i den fysiska träningsvärlden så är resultatet och effekten en fråga om kontinuitet.

– Vi har under en tid undersökt möjligheterna för att på ett strukturerat sätt integrera självledarskap och mental träning i vår dagliga verksamhet för att skapa en hållbarhet på såväl individ- som organisationsnivå. Vi är väldigt glada över att ha initierat ett långsiktigt samarbete med Motivationslyftet vilket vi har stora förhoppningar om att det kommer ge resultat såväl på som utanför planen, säger hållbarhetschef Elisabeth Anderton.

– Idag ser verkligheten annorlunda ut för våra ungdomsspelare jämfört med när exempelvis jag själv var ung. Det är många intryck och påtryckningar från olika håll vilket ställer stora krav på våra spelare och där vi ska finnas med som coacher för att hjälpa dem i sitt självledarskap och hitta balans för att hålla långsiktigt som såväl fotbollsspelare som människor, säger Roger Gustafsson, utbildningsansvarig på IFK Göteborgs Akademi.

Implementering av Motivationslyftet har påbörjats där vi utgår från att trygga och välmående aktiva fotbollsspelare, förutsätter trygga och välmående ledare och tränare. Även vårdnadshavare inkluderas och är en viktig del av det helhetstänk som Motivationslyftet innebär när det gäller våra ungdomsspelare.

– Förmågan att mentalt kunna exempelvis hantera en kritisk tävlingssituation, skadeperiod eller andra motgångar förutsätter träning och kunskap om hur hjärnan och motivation fungerar, och vi är stolta och glada över att tillsammans med IFK Göteborg kunna rusta klubben, spelare och ledare med denna kunskap och hjälpa till att integrera det i ordinarie träningsverksamhet, säger Jana Söderberg, Verksamhetsansvarig i Motivationslyftet by Star for Life.