Boksluts­kommuniké för 2023

Verksamhetsberättelse och ekonomisk sammanfattning.

IFK Göteborg redovisar en fortsatt kommersiell tillväxt och begränsar förlusten till 9,4 miljoner kronor för räkenskapsåret 2023 trots ett sportsligt tufft år för herrlaget.

Koncernens nettoomsättning ökade till 167,5 MSEK (151,3) och årets resultat uppgick till -9,4 MSEK (7,0) efter skatt. Nettoomsättningen exklusive spelartransfers ökade till 142,3 MSEK (132,8) vilket är omsättningsrekord för IFK Göteborg.

Vi har under perioden byggt upp en mer robust ekonomi vilket gör att IFK Göteborg – trots ett tufft sportsligt år för herrlaget – klarar av att nå verksamhetsplanens mål att generera vinst över rullande tre år. När vi går in i den kommande treårsperioden med ny verksamhetsplan ser vi en ekonomisk stabilitet.

– Goda kommersiella intäkter gör att vi når detta resultat. Det visar på en stabilitet. Några delar som sticker ut är att vi slår rekord på publikintäkter, merchandise och partnerintäkter men också omsättningen exklusive spelarövergångar, säger klubbdirektör Håkan Mild.

– Driftsresultatet är sett över samma period acceptabelt med tanke på de investeringar och förändringar som gjordes under sommaren gällande herrlaget, säger Marcus Hermansson.

IFK Göteborgs ordförande Richard Berkling:

– Vi ser tydligt att verksamheten har lyft kommersiellt och resultatmässigt med avseende på ekonomi de senaste åren. 2023 var sista året av gällande verksamhetsplan och trots förlust på -9,4 MSEK har det egna kapitalet ökat med 250 procent under perioden till 34,6 MSEK. Där vi inte har lyckats är intäkter relaterat till sportslig framgång, Europaspel och transferintäkter, vilket är viktiga intäkter för att utvecklas från den position vi befinner oss i. Positivt är att vi under 2023 balanserade våra åtgärder bra med avseende på kort och lång sikt då vi stärkte herrtruppen under sommarfönstret för att säkra det allsvenska kontraktet samtidigt som vi utvecklade vår sportsliga organisation för att driva långsiktig utveckling, prestation och resultat. Vi har trots ett mycket utmanande 2023 investerat i verksamheten och ser potential för positiv sportslig och ekonomisk utveckling under 2024.

Ekonomisk sammanfattning 2023 för IFK Göteborg (2022 inom parentes)

  • Nettoomsättning: 167,5 MSEK (151,3)
  • Vinst vid försäljning av spelare: 25,2 MSEK (18,5)
  • Driftsresultat: -13,2 MSEK (-2,9)
  • Resultat efter skatt:  -9,4 MSEK (7,0)
  • Eget kapital:  34,6 MSEK (43,6)

Verksamhetsberättelse för 2023

Vid frågor kontakta:
Richard Berkling, ordförande
Håkan Mild, klubbdirektör
Marcus Hermansson, Ekonomichef