Ordföranden har ordet

Richard Berkling inför medlemsmötet.

18 juni träffas IFK Göteborgs medlemmar för medlemsmöte.
Här följer en sammanfattning av vårens arbete från styrelsen – i form av ett ”ordföranden har ordet”.

När detta började skrivas var Jens fortfarande vår huvudtränare och även om det alltid finns förberedda handlingsplaner för olika eventualiteter så ser vi hur snabbt man inom en förening får tänka om och ta tag i andra frågor än de man hade planerat.
Ola med team leder arbetet med den långsiktiga tränarlösningen och Sindre och staben går vidare med fokus på en bra lägervecka med match mot norska Lilleström på torsdag.

Att Jens Askou lämnar kommer inte att förändra vår långsiktiga strategi. Vi är tacksamma för det arbete han gjorde med att vända säsongen 2023 och önskar honom allt gott i framtiden.

Styrelseåret och verksamhetsåret har inletts i ett högt tempo med en spännvidd av fokusområden från etablering av ny verksamhetsplan till samverkan och uppstart med ny valberedning. Formalia som konstituering och plan för styrelseåret har kompletterats med ett närmare samarbete med valberedning för att tillsammans tydliggöra deras uppgift och arbetsordning. Vi ser ett ökat aktivt samarbete med valberedningen vilket ger en bra grund.

På samma sätt ser styrelsen att en kontinuerlig dialog med medlemmarna är grundläggande för föreningens framgång. Styrelsen och verksamheten har under våren haft flera möten och träffar för att lyssna på medlemmarnas åsikter och feedback. Dessa möten är allt från sittningar med olika enskilda supportergrupper till de regelbundna möten som organisationen på Kamratgården har med olika supportrar. Vi ser väldigt positivt på den direkta dialogen med medlemmarna. Det finns något i personliga möten som man aldrig kan komma nära i sociala medier eller på distans.

Ser vi till verksamheten har vi god tillväxt inom alla intäktsområden och fortsatt ökad affärsmässig styrka kring IFK Göteborg. Framförallt drivet av de nu 15 raka utsålda hemmamatcherna (på blåvita platser) men också inom företagsmarknaden och olika större händelser där hyllningarna av Svennis och Sebastian Eriksson tillsammans med samarbetet kring Drottning Silvias Barnsjukhus sticker ut. Det har varit fina stunder att samlas inom den blåvita familjen och få minnas, glädjas men också känna allvaret som finns i livet. Insamlingen i samband med segermatchen mot Mjällby gav över 400 000 och för IFK Göteborg ett starkt positivt bidrag till vårt varumärke och vår roll i samhället.

Vi har sett en utveckling av herrlagets grundspel under våren, jämfört med förra säsongen, men ser vi till resultaten i matcherna och därmed poängen i tabellen så är inte inledningen på årets allsvenska tillräckligt bra. Det har funnits stunder i år där vi tydligt ser den utveckling och den potential vi vet finns i vårt lag, och vi ser fram emot en sommar där laget fortsätter att utvecklas.

Ser vi till långsiktig utveckling så har den sportsliga ledningen på ett år skapat mer gynnsamma förutsättningar med en rejält föryngrad trupp med större utvecklingspotential och som också har ett högre transfervärde. En betydelsefull grund från vilken vi kan bygga vidare och öka IFK Göteborgs förmåga att prestera både högre men framförallt uthålligt över tid. Det har gjorts förstärkningar i struktur och kompetens som också ska ge långsiktig stabilitet vilket är viktigt i den också kortsiktigt resultatinriktade elitidrotten.

Även vårt damlag har haft en del framgång och motgång under året men ligger med i slagläge i Division 1 för att säkra ett avancemang till Elitettan nästa år. Laget är till stora delar nytt från förra året och på samma sätt som för herrlaget så har vi sett högre höjder i spelet när det sitter men också en del utmaningar när vi inte får till det. Ser fram emot en spännande fortsatt säsong för damlaget.

Riktlinjer för IFK Göteborgs matchdräkt
I linje med årsmötesbeslutet från 2018 är det verksamheten i föreningen som hanterar frågan om föreningens matchdräkt. Dessa riktlinjer ses nu över i samarbete med en grupp supportrar med särskilt intresse av och kunskap om matchdräkter.

Förändrade ligakrav har satt frågan på agendan under 2024 där dagens riktlinjer är historiskt säkrade men behöver justeras för att även framtidssäkras. Målet är att göra så få ändringar som möjligt i de tidigare riktlinjerna samtidigt som vi måste justera dem för att inte bryta mot exempelvis ligakrav eller krav från sändande tv-bolag, som några exempel. Vi vill ha riktlinjer som inte behöver justeras med bara några års mellanrum utan som är mer beständiga än så. Här väger vi samman synpunkter och kunskap från de engagerade supportrarna, föreningens historiska utskott och ansvariga på Kamratgården.

Översyn av arbete med motioner från årsmöten
En viktig del av styrelsearbetet är att arbeta med de motioner som har inkommit från medlemmar. Årsmötesbeslut har inte bara en påverkan på det efterföljande verksamhetsåret utan hanteras under längre tid medan andra är mer implementation i verksamheten.

”Motion om halsduk” – årsmöte 2024
Implementerad enligt årsmötesbeslutet vilket innebär att barnen som vid våra matchevenemang är halsduksbärare får behålla sina halsdukar.

”Befria IFK Göteborg från beroendet av spelreklam” – årsmöte 2023
Antogs enligt styrelsens yrkande vid årsmötet 2023 då vi som styrelse delar motionärens synsätt att det finns betydande problematik kopplat till spelindustrin. Här arbetar vi tillsammans med SEF och andra aktöter för att i beslutets anda bidra till en långsiktig förbättring. Det är dock ett fokus på långsiktighet i en så pass komplex fråga då Unibet är en värdefull partner till svensk fotboll och själva aktivt arbetar för att bättre förebygga spelberoende och annan problematik kopplat till kommersiellt spel.

Sedan tidigare finns ett program för snabb upptäckt och professionell behandling av spelproblem inom föreningens verksamhet vilket även utökades under 2023. IFK Göteborg tillåter inte spelbolag att verka runt vår ungdomsverksamhet. Vi har även i dialog med SEF och de forum där vi verkar drivit opinion för att verka inom SEF och SvFF för att minderåriga, personer med spelmissbruk, och andra som kan fara illa inte ska behöva exponeras för spelreklam när de besöker eller deltar i fotbollsarrangemang. Detta görs genom organisationen i löpande dialog med SEF och i de forum där IFK Göteborg verkar. Vi genomför undersökningar med hjälp av enkäter bland medlemmar och fokusgrupper inom olika medlemskategorier, om inställningen till spelreklam och förekomsten av spelproblematik. Undersökningen kommer att redovisas efter ytterligare datainsamling och bearbetning.

Debatten som initierats av medlemmarna i flera allsvenska klubbar och som ledde till vårt årsmötesbeslut har också fått effekt på central nivå. SEF och Unibet inledde under sommaren 2023 ett samarbete med organisationen Spelfriheten. Det är ett samarbete för att öka insatserna av förebyggande åtgärder och utbildning av spelare, ledare och övrig personal inom elitfotbollen. IFK Göteborg har två Integrity Officers som samordnar insatser och som har fått fördjupad utbilning och stöd av Spelfriheten. Därutöver ändrades fördelning av pengar till elitklubbarna från tidigare ”Hemmaklubben” där supportrar registrerade sig för att stötta sin klubb till ”Publikstödet” vilket i sig ledde till minskade intäkter för oss med 900 000 kronor.

IFK Göteborg följer de ingångna avtal som finns mellan Svensk Elitfotboll, dess medlemsklubbar och Unibet. I enlighet med den avtalssekretess som finns kan IFK Göteborg inte redovisa detaljer, men de ligakrav som finns innefattar exponering på arena, kläder och i sociala medier och hemsida. IFK Göteborg och övriga SEF-klubbar har exempelvis som krav att vid ett bestämt antal tillfällen publicera reklam för Unibet och dess tillhörande varumärken (såsom Unicoach) i enlighet med nämnt avtal.

Långsiktigt innebär dock motionen att IFK Göteborgs styrelse har fått i uppdrag av medlemmarna att utreda möjligheten till en total avveckling av beroendet av spelreklam och inom vilka tidsramar detta kan ske, både för egen del och inom ramen för SEF. Det mer långsiktiga perspektivets utredning och förslag till ytterligare åtgärder redovisas vid nästa årsmöte.

”Återbetalning / överlåtelse årskort” – årsmöte 2024
Påbörjad och följs enligt årsmötesbeslutet med implementation Q3 2024. Risk för försening då det kan bli en versionsuppdatering av biljettsystem AXS. Redan nu finns möjligheten till att:

– Återlämna din plats. Ny funktion där vi automatiserat hur man kan ställa sin plats till förfogande i biljettsystemet.
– Dela vidare ditt årskort

Vi har sedan tidigare kunnat göra det men nu finns det ett systemstöd implementerat så det sker utan manuell hantering.

”Nå en sexstjärnig akademi” – årsmöte 2024
Påbörjad och följs enligt årsmötesbeslutet. Motionen är i linje med antagna målsättningar enligt verksamhetsplanen och progress redovisas på höstens medlemsmöte.

Utveckling av arbetsmetoder och beslutsprocesser
Under de senaste åren har styrelsen arbetat med att professionalisera arbetsmetoder och beslutsprocesser. Detta arbete har fortsatt under våren, med fokus på att stärka samarbetet inom styrelsen och med organisationen i föreningen.

Vi hälsar också vår nya kommersielle chef, Magnus Andreasson, välkommen och det är en stark organisation och verksamhet han tar över. Vi ser redan nu att vi med stor sannolikhet sätter omsättningsrekord i alla intäksslag från shopen, biljettförsäljning och till företagsförsäljning vilket är en stabilitet för att kunna utveckla IFK Göteborg enligt verksamhetsplanen. Men som vi alla vet så räcker inte det. För vi är en fotbollsklubb vars huvudsakliga syfte och värde är att vinna fotbollsmatcher.

Detta medlemsmöte, tisdag 18 juni, är jag sedan tidigare uppbokad och styrelsen representeras av vice ordförande och övriga styrelseledamöter. Jag får istället chansen att träffa representanter från supportergrupper kvällen före och ser fram emot att träffa er alla i samband med match eller mindre sammankomster som blåvita supporterluncher.

Vi ser fram emot en spännande fortsättning på året, med förhoppningen att vi stabiliserar poängskörden för vårt herrlag och blir något så spännande som ett ”stabilt mittenlag” 2024, för att under 2025 fortsätta att bygga vidare enligt vår verksamhetsplan. Vi vill också se våra damer ta steget upp till Elitettan och uppmanar alla medlemmar att komma och stötta laget till en serieseger.

Richard Berkling
Ordförande, IFK Göteborg