Rapport från medlemsmötet

Välbesökt på Elite Park Avenue.

Tisdagens medlemsmöte på Elite Park Avenue följdes av 250 medlemmar på plats – och ytterligare 550 som följde mötet digitalt.
Här är en summering från mötet.

Mötet inleddes av klubbdirektör Håkan Mild som hälsade alla medlemmar välkomna.
Därefter följde en genomgång av verksamhetsplanen.

– Att arbeta med verksamhetsplanen innebär att vi arbetar med att äga vår egen framgång. Det är vi som avgör hur väl vi jobbar med den. IFK Göteborg har varit en samhällsaktör som haft en stor betydelse i Göteborg – det ska vi fortsätta vara. Men IFK Göteborg behöver bli en bättre samhällsdebattör. Vi behöver arbeta med näringslivet, staden och skolan – för att göra mer tillsammans än vad vi gör idag.

Löpande under mötet fanns chansen och många medlemmar tog den, att ställa frågor.

Vidare berättade Marcus Hermansson, ekonomichef, om läget i arenafrågan och de ekonomiska aspekterna kopplade till verksamhetsplanen. Bland annat visades ett förslag på en utbyggnad av Gamla Ullevi från GotEvent upp.

– Vi ska vara proaktiva i varje beslut vi tar. Med det här vill vi förbättra oss i vad vi jobbar med – hur tar vi våra beslut och vad får de för ekonomiska effekter? Under verksamhetsplanens period ska vi aktivt utreda arenasituationen i staden.

– Arenafrågan är en snårig situation och det finns många olika vägar man skulle kunna ta i den. Vi har diskuterat alla frågorna fram och tillbaka under vintern och våren. Vi har inte tagit beslut i frågan, men vi har en god dialog med GotEvent gällande vad vi skulle kunna göra med Gamla Ullevi.

Arenafrågan följdes upp av Ola Larsson och sporten A-lag Herr. Fokus låg på de punkter i verksamheten kopplade till vårt herrlag, och på det följde även en hel del frågor kopplade till huvudtränarposten.

– Långsiktigheten sitter inte i vår huvudtränare. Långsiktigheten sitter i strukturen vi bygger kring vårt A-lag. Vi försöker bygga en stabil struktur som utgår från vår identitet.

Peter Svanström, sportchef A-lag Dam, redogjorde sedan för damsektionens punkter i verksamhetsplanen och hur man arbetar för att uppnå dem.

– Vi ska framför allt säkerställa våra faciliteter för träning. Vi är nöjda över att spela matcher på Valhalla, men träningsmässigt räcker det inte till för oss – vi behöver en hel plan att spela på. Dessutom behöver vi ha en fri rörelse när vi lägger ut våra träningar, så att de spelarna som inte är heltidsanställda kan ta sig till träningen i tid efter sina civila jobb. Därmed behöver vi ett avtal för att säkerhetsställa detta.

Styrelsens vice ordförande Anna Axvi berättade att man under våren konstituerat sig och träffat valberedningen samt hur styrelsearbetet fortlöpt sedan årsmötet i mars. Man har även satt ihop ett årshjul över hur årets process ska se ut.

– Vi har framför allt arbetat med verksamhetsplanen där vi haft många korrigeringsrundor, där vi tittat närmare utifrån styrelsemedlemmarnas expertområden. Vi arbetar i olika utskott. Ett för sporten herr och dam, ett för ekonomi och ett kommersiellt utskott där vi stöttar organisationen, men även utmanar den i framtida frågor som ligger.

Från valberedningen var Olof Myhrman och John Pettersson på plats och berättade om deras första tid som nyvald valberedning där man bland annat träffat styrelsen, verksamheten och medlemmar.

– Vi vill skapa förutsättningar för att föreningen ska ha de resurser som krävs för att stötta verksamhetsplanen. Vi har haft en bra dialog med alla uppe på Kamratgården. Vi har även satt ihop ett årshjul över hur vår process över året ska se ut, samt tagit fram en arbetsordning över hur vi ska samarbete, hur ofta vi ska mötas och vad vi ska göra.

Efter varje talare följde en öppen frågestund.