Så formerades vår styrelse

Konstituerande mötet har hållits.

Efter årsmötet formerades styrelsen och arbetet är igång för det pågående verksamhetsåret.

Den nyvalda styrelsen träffades samma kväll som årsmötet hölls, för ett konstituerande styrelsemöte.

– En ny säsong, ett nytt styrelseår med en ny verksamhetsplan. 2024 blir spännande. Även om man alltid vill vara längre fram i en utvecklingsresa så ser vi att vi är längre fram i år än tidigare. Detta både på och vid sidan av planen. Vi ser fram emot ett år där vi tar tydliga steg framåt spel- och resultatmässigt för våra representationslag, och att vi får en bra utveckling i betydande frågor som transferekonomi och arenasituationen, säger Richard Berkling, ordförande.

Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande: Richard Berkling. (utses av årsmötet)
Vice ordförande: Anna Axvi.
Sekreterare: Peter Brandt.
Säkerhetsansvarig: Fredrik Karlsson.
Ledamöter: Anna Axvi, Richard Berkling, Peter Brandt, Jonas Henriksson, Fredrik Karlsson, Anders Ovdahl, Teresa Utkovic, Rickard Ärlig, Ingalill Östman.

– Vi ser fram emot att arbeta för att vara ett tydligt stöd för verksamheten. Vi kommer att ha regelbundna möten med personal på Kamratgården för att dels följa det dagliga arbetet och självklart också stötta upp från styrelsens håll, säger Anna Axvi, vice ordförande.