Skicka in din motion

Måndag är sista dagen.

Senast fyra veckor före årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda.

Måndag 11 mars klockan 18.00 är det dags för årsmöte. Idag är sista dagen för dig, som medlem, som önskar skicka in en motion inför mötet.
Nedan hittar du en guide för hur du gör om du önskar lämna in en motion.

 1. Rubrik
  Kort rubrik som beskriver ämnet för motionen.
 2. Bakgrund/problemformulering
  Redogör för det du exempelvis uppfattar som en förändring som du vill argumentera för. Det kan vara en utmaning som du ser för föreningen eller ett problem du önskar lösa.
 3. Slutsats/förslag till beslut
  Ange i korthet vad det är du vill att föreningen ska verka för/förändra/besluta om.

Tips på vägen:

 • Håll din motion kort och koncis.
 • Var tydlig med vad det är du vill uppnå med ditt förslag.
 • I avslutningen av din motion kan du fördelaktigt skriva “Jag vill att IFK Göteborgs årsmöte beslutar att…”. Detta för att tydligt få fram ditt budskap.

Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast idag, måndag 12 februari. Motionen mejlas till medlem@ifkgoteborg.se. Märk mejlet med “Motion” i ämnesraden.
Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Kontakta oss
Vid frågor, kontakta oss gärna på medlem@ifkgoteborg.se eller 031-703 73 00.