Svar på motioner

Flertal inkomna motioner till årsmötet.

Till årsmötet har styrelsen mottagit ett flertal motioner och svar på dessa finns nedan.
Motionerna inkomna till årsmötet 2024 kommer behandlas och beslutas om på årsmötet.

Motioner och styrelsens svar inför årsmöte 11 mars 2024: Motionssvar 2024

Vid frågor om motioner och motionssvar, kontakta styrelsen@ifkgoteborg.se.

Årsmötet
Årsmötet äger rum måndag 11 mars med start klockan 18.00.
För mer information och anmälan, se kallelse till årsmötet.

Vid frågor om årsmötet, anmälan och medlemskap, kontakta medlem@ifkgoteborg.se.

Medlemskap
Inte blivit medlem för 2024 ännu?
För att delta på årsmötet, fysiskt som digitalt, krävs att medlemskapet är betalt senast söndag 10 mars. Läs mer om hur du tecknar eller förnyar ditt medlemskap.
För rösträtt krävs enligt stadgarna att medlemsavgift är betald senast två månader innan årsmötet, det vill säga 11 januari.