Information gällande morgondagens match mot Malmö FF

Vid varje hemmamatch som IFK Göteborg anordnar krävs det ett tillstånd för anordnande av offentlig tillställning enligt svensk lag. Detta tillstånd utfärdas av Polismyndigheten och den som är ansvarig för tillställningen – i detta fall IFK Göteborg – är skyldig att följa samt ta ansvar för att det efterlevs.

Inför årets säsong i Allsvenskan har vi märkt av en skärpt ton och hårdare krav i frågan och därför vill IFK Göteborg nu informera om ytterligare ett antal åtgärder som Polisen ålägger oss att följa inför matchen mot Malmö FF.

1) Anordnaren ansvarar för att de större tygstycken som ofta kallas overheadflaggor (OH-flaggor) och som kan användas av publik för att dölja maskering och annan förberedelse till brottslig handling, inte förs in eller förekommer inne på idrottsanläggningen. Med overheadflagga avses inte primärt det organiserade läktararrangemang (så kallade tifon) som vanligtvis uppvisas i början av fotbollsmatchen, utan de mindre arrangerade tygstycken som förekommer före det organiserade läktararrangemanget (tifot) och under senare delar av tillställningen.

2) Kastnät ska finnas mellan bortalagets klackläktarsektion och fotbollsplanen. Kastnätet ska begränsa möjligheten att kasta in föremål mot fotbollsplanen.

3) Visitationer sker i en separat fålla, insynsskyddad från övriga besökare i kön samt från de besökare som redan finns inne på arenaområdet.

Syftet med denna information är att underlätta för våra besökare att förhålla sig till den verklighet som IFK Göteborg ansvara för vid matchtillfällen. Utöver detta arbetar klubben aktivt med att föra en dialog med Polisen för att skapa en långsiktighet för våra matchtillfällen och en rimlig nivå på kravställan mellan alla parter.