Frågor till dig med årskort och biljetter

Vi vill ta del av era tankar och synpunkter under denna säsong som blev som ingen hade trott eller hoppats på. Svara gärna i enkäten som riktar sig till dig som är årskortsinnehavare eller biljettköpare.

Dina svar i enkäten är värdefulla för oss. De kommer att vara med oss i vårt fortsatta arbete för att kunna planera för framtiden. Det tar som mest två minuter att svara på frågorna och vi är väldigt tacksamma för att du tar dig tid att hjälpa oss med detta.

1) Klicka här om du har årskort för denna säsong.

2) Klicka här om du har köpt biljett under 2020.

Tack för din hjälp!