Samarbete ska få fler unga att röra på sig

Ett samarbete mellan IFK Göteborg och Göteborgs Stad möjliggör för 45 ungdomar att arbeta med fysiska aktiviteter för barn i olika åldrar i Biskopsgården, Hammarkullen och Bergsjön.

Göteborgs Stad och IFK Göteborg har nu slutit en överenskommelse som innebär att 45 gymnasieungdomar ska bemanna IFK Göteborgs tre planer för att hålla aktiviteter för barn och unga i respektive stadsdel.

År 2017 drog IFK Göteborg igång Planer för Framtiden i samarbete med Johan Cruyff Foundation. Organisationens mål är – precis som IFK Göteborgs – att barn och unga på ett lustfyllt sätt ska få bättre hälsa i en säker miljö. Spontanidrott och lek som ska få dem att röra på sig mer. Därför byggde föreningen tillsammans med flera samarbetspartners tre fotbollsplaner i stadsdelar där den fysiska aktiviteten och tillgången till ett organiserat föreningsliv är lägre.

– Vår överenskommelse kombinerar två bra saker med varandra, gymnasieungdomar får en fot in i arbetslivet samtidigt som barn och unga rör på sig mer, säger Josefin Johansson, anställningssamordnare i Göteborgs Stad.

Vår överenskommelse kombinerar två bra saker med varandra

Överenskommelsen innebär att Göteborgs Stad identifierar och väljer ut 45 ungdomar till de aktuella tjänsterna och betalar lön till dessa. I gengäld ska IFK Göteborg leda och organisera arbetet för dem på de tre planerna runtom i Göteborg. IFK Göteborg gör detta med intentionen att erbjuda några av dem timanställningar under hösten och utbilda dem till ledare i föreningen.

– Aktiviteterna inom Planer för Framtiden består av både organiserad fotboll och spontanfotboll. Dessa drivs av utbildade ledare, så kallade Cruyff Coacher och local heroes. Det är enormt glädjande att genom överenskommelsen med Göteborgs Stad komma i kontakt med 45 ungdomar och ta del av deras erfarenheter, utmaningar och energi. Det är väldigt givande att kunna knyta till oss fler ledare till aktiviteterna och tack vare det erbjuda mer rörelse, gemenskap och introduktion till föreningsliv för barn och unga, säger Elisabeth Anderton, hållbarhetsansvarig hos IFK Göteborg.

De 45 ungdomarna är en del av Göteborgs Stads sommarlovssatsning där de har anmält att de är intresserade av att jobba i föreningslivet. Dessa och de cirka 2 000 andra ungdomarna som får sommarjobb i Göteborgs Stad kommer dessutom att erbjudas rabatterade biljetter till någon av IFK Göteborgs framtida hemmamatcher.