Eleda Group blir huvudpartner till IFK Göteborg  

Eleda Group blir huvudpartner till IFK Göteborg. Partnerskapet lägger stor vikt kring det hållbarhetsarbete som föreningen bedriver. 

Eleda bygger infrastruktur som är kritisk för samhället. De står för hållbart företagande och hållbart samhällsbygge som gör Sverige bättre. I deras sociala hållbarhetsarbete används de globala målen för hållbar utveckling som guide med fokus på Mål nr 3 – Hälsa och välbefinnande, Mål nr 5 – Jämställdhet, Mål nr 11 – Hållbara städer och samhällen och Mål nr 17 Partnerskap och genomförande. Något som har identifierats hos IFK Göteborg.  

– Vi vill verka för hållbara städer och samhällen både i vår kärnverksamhet och i de partnerskap vi går in i. Med satsningen på ett damlag har IFK Göteborg som förening nu en helhet som vi efterfrågar i våra partnerskap. Sedan görs det ett fantastiskt arbete med de engagemang som går under IFK Göteborg i Samhället. Ett fungerande föreningsliv är en vital del i en stads välmående och vi är väldigt glada över att bli en del av en viktig förening och ett starkt varumärke i Sveriges näst största stad, säger Ingemar Queckfeldt, Head of Sponsorship Eleda Group.  

Huvudpartnerskapet innefattar ingen dräktexponering utan har stort fokus på hållbarhet och de satsningar som görs för att skapa bättre förutsättningar för kommande generationer.  

– Även om vi driver vitt skilda verksamheter så är Eleda en samhällsbyggare som gör Sverige bättre och IFK Göteborg är en samhällsbyggare som gör Göteborg bättre. Idrotten som samhällskraft är enorm och det är mycket glädjande med företag som inser det – för tillsammans kan vi göra verklig skillnad. Därför är vi oerhört glada över att ha Eleda som partner, säger Håkan Mild, klubbdirektör IFK Göteborg.  

Eleda verkar genom framgångsrika, regionala infraservice- och anläggningsbolag över hela Sverige. Tjänsteutbudet är såväl brett som specialiserat och sträcker sig från hela entreprenader till mindre projekt. 

Om Eleda: 

Eleda bildades 2017 och har huvudkontor i Stockholm. Vi verkar genom framgångsrika, regionala infraservice- och anläggningsbolag i regioner över hela Sverige. Vid sidan av stark organisk tillväxt har bygget av Eleda varit en förvärvsresa och genom våra bolag har vi idag närmare 10 miljarder i omsättning och omkring 2 400 medarbetare i koncernen. Vårt tjänsteutbud är både brett och specialiserat och sträcker sig från projekt till hela entreprenader. 

Eleda och gruppens bolag arbetar för ett hållbart företagande genom att vara en stark aktör på marknaden med sund ekonomi samt att genom ett gediget yrkeskunnande skapa långvariga relationer med nöjda kunder. Eledas verksamhet skall vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar över tid. 

Eleda bygger infrastruktur som är kritisk för samhället. Vi står för hållbart företagande, hållbart samhällsbygge och vi gör Sverige bättre.