IFK Göteborgs styrelse

TeresaUtkovic

StyrelseledamotAffärsområdeschef Information Management, Atea

AnnaAxvi

Vice ordförandeProject Manageranna.axvi@ifkgoteborg.se

PeterBrandt

SekreterareAdvokat på Wistrandpeter.brandt@ifkgoteborg.se

RichardBerkling

OrdförandeVD PowerCellrichard.berkling@ifkgoteborg.se

AndersOvdahl

StyrelseledamotVD på Convestaanders.ovdahl@ifkgoteborg.se

JonasHenriksson

StyrelseledamotOmrådeschef på Premierjonas.henriksson@ifkgoteborg.se

FredrikKarlsson

StyrelseledamotEkonomichef Tommy Byggare ABfredrik.karlsson@ifkgoteborg.se

RickardÄrlig

StyrelseledamotVD Elprojekt Skandinavien AB

IngalillÖstman

StyrelseledamotSenior advisor: Strategi, varumärke, kommunikationingalill.ostman@ifkgoteborg.se

IFK Göteborgs valberedning

IFK Göteborgs valberedning regleras i föreningens stadgar, §4. Valberedningen väljs för ett år i taget av medlemmarna på årsmötet.

Valberedningens arbete är att stämma av styrelsearbetet och utvecklingen i föreningen. Detta sker i diskussion med styrelsens ledamöter och ledningen. Efter att ha tagit del av förslag från medlemmarna gör valberedningen en samlad bedömning avseende styrelsens sammansättning och nominerar sedan kandidater att väljas till styrelseledamöter i föreningen.

IFK Göteborg har organiserat styrelsen så att ordinarie ledamöter väljs på två år, hälften vartannat år. Det ger en god stabilitet och det innebär att vi inte riskerar att all erfarenhet försvinner på en och samma gång. Ordförandeposten är föremål för årlig omröstning.

I valberedningen sitter:

  • Olof Myhrman (ordförande)
  • Adam Arvidsson, ledamot
  • John Pettersson, ledamot

Om du har några frågor eller förslag vill vi gärna att du hör av dig till valberedningen: valberedningen@ifkgoteborg.se.